Categories
คำแนะนำสินค้า บทความ รายละเอียดสินค้า

ผ้าพลาสติกสานตรามงกุฏ ต่างจากแบรนด์อื่นๆอย่างไร

ปลอดภัยด้วย ROHS ใบรับรองโลหะหนัก

ผ้าฟางตรามงกุฏผ่านการวิเคราะห์ปริมาณสารต้องห้าม (RoHS) ในปริมาณที่น้อยมากๆ ในชิ้นส่วน/วัสดุ จนถึงระดับวัสดุเนื้อเดียวกัน ตามที่ EU กำหนด  และทดสอบบนมาตรฐาน IEC 62321 ปี 2556

ความหนา 90 g/m2 สูงกว่าสินค้าทั่วไปกว่า 20%

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า เราจึงมองหาวิธีการลดต้นทุนอื่นๆที่ไม่ได้ลดคุณภาพ จึงทำให้ผ้าฟางตรามงกุฏของเรามีความหนาสูงกว่าสินค้าในตลาดทั่วไป

วัดความยาว จากการชั่งน้ำหนักได้ทุกม้วน

ด้วยการตรวจสอบสินค้าในทุกๆขั้นตอน ทำให้เรามั่นใจสินค้าทุกม้วน และผู้ที่ได้รับสินค้าไปจะสามารถตรวจสอบสินค้าของเราตามเกณฑ์มาตราฐานที่เรากำหนดได้ทุกเมื่อ

ผิวสัมผัสที่เรียบเนียน เกิดจากการเคลือบผิวที่สม่ำเสมอ

จากความหนาแน่นที่สูงกว่าตลาด สะท้อนถึงความหนาในการเคลือบผิว เวลาสัมผัสด้านที่เคลือบจึงรู้สึกได้ถึงความเรียบเนียนของผิว

หมายเหตุ : การติดสอบ RoSH มีสารต้องห้ามดังนี้ ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก และแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก