Categories
คำแนะนำสินค้า รายละเอียดสินค้า

ตลับเมตร STANLEY ของแท้

เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ผู้จำหน่ายบางท่านจึงเลือกวิธีการแข่งขันที่ตนเองได้ประโยชน์แต่มองข้ามผลประโยชน์ของผู้บริโภคไป ทำให้มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาปะปนในตลาดค่อยข้างเยอะ

ตลับเมตร STANLAY รุ่น PowerLock ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีการปลอมแปลงเข้ามาจำหน่าย

3 จุดสังเกตที่ทำให้ท่านมั่นใจ

Categories
บทความ รายละเอียดสินค้า

โรงเรือนสำหรับสายเขียว

กัญชาสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในอลาสก้าไปจนถึงปลายสุดของบราซิล จากเวียดนามไปจนถึงแคลิฟอร์เนีย จากอากาศที่แห้งแร้งอย่างอัฟกานิสถาน ไปถึงเขตร้อนชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จึงเกิดเป็นสายพันธุ์ที่หลากหลายที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเพาะปลูกตามธรรมชาติทั่วโลก

ในเมื่อกัญชาสามารถปลูกได้ง่ายทั่วโลก แล้วทำไม เราถึงยังต้องการโรงเรือนเพื่อปลูกกัญชาละ

Casey Vaughn of Woodman Peak Farm leans into her tree-tall cannabis plants on the 840-acre farm in Mendocino County. (Chris Vaughn photo)

การปลูกกลางแจ้ง

เมื่อได้รับแสง น้ำ และสามารถอาหารที่เพียงพอสามารถโตได้ถึง 6 เมตรในการปลูกกลางแจ้ง สามารถให้ผลผลิตถึง 2.3 กิโลกรัมต่อต้น ต่อการเก็บเกี่ยวปีละครั้ง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่)

ข้อด้อยของการปลูกกลางแจ้งเป็นเรื่องของแมลง เชื้อรา ศัตรูพืช ที่ควบคุมได้ยาก และสำคัญมาก คือ การควบคุมการผสมเกสร ที่ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ ทั้งตัวดอกและปริมาณของน้ำมัน

ผลผลิตที่ได้อาจมีการเจือปนของเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆ ที่มาจากแมลงและอื่นๆ ตามสภาพอากาศ

การปลูกแบบในร่ม

เป็นที่นิยมปลูกในพื้นที่เล็กๆ ของตนเองที่ไม่ต้องการให้ใครรู้(สมัยนั้น) หากผู้ปลูกมีความชำนาญเพียงพอจะสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง 2-3 รอบต่อปี จุดเด่นของการปลูกกัญชง/กัญชาในร่ม คือ สามารถปกป้องดอกกัญชาและขนที่มีอยู่เรซินได้

ข้อด้อยจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่สูง และแสงที่ไม่ครบทุกสเปกตรัมมีผลจำกัดจำนวนสารประกอบทางเคมีที่พืชผลิตได้

การปลูกในโรงเรือนเรือน หรือการปลูกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมในเรือน

เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับใช้ในการแพทย์ ระหว่างการปลูกกลางแจ้งกับการปลูกแแบบในร่ม การปลูกภายใต้การควบคลุมสภาพอากาศและได้แสงที่เพียงพอ โดยผู้เพาะปลูกที่มีความชำนาญ ทำให้สามารถมีผลผลิตได้ถึง 3-4 รอบต่อปี

ข้อด้อยจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องควบคุมอุณหภูมิในสภาพอากาศร้อน และควบคุมศัตรูพืชเป็นอย่างดี และแม้จะเป็นการปลูกกึ่งกลางแจ้งแล้ว เพื่อให้สามารถเก็บผลผลิตได้หลายรอบยังต้องการเสริมระบบให้แสงสว่างสำหรับบางช่วงเวลาของปี

โรงเรือนที่ปลูกในบ้านเราควรมีลักษณะอย่างไร

เพื่อให้การควบคุมสภาพอากาศเหมาะสม โรงเรือนที่เหมาะสมจะเป็นโรงเรือนระบบปิด ซึ่งระบบปิดแบบ EVAP มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ดีกว่าแบบอื่นๆ

นอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้ว การวิจัยต่างๆ ระบุไปในทางเดียวกันว่า ดอกกัญชาเพศเมียจะให้ปริมาณผลิตที่ดี เราจึงต้องการต้นเพศเมียมากกว่าเพศผู้ การใช้โรงเรือนระบบปิดจะช่วยป้องกันละอองเกสรจากบริเวณอื่นเล็ดรอดเข้ามาผสมพันธุ์ในพื้นที่ปลูกของเราด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ โรงเรือน EVAP ไม่สามารถกันแมลง และโรคพืชได้ 100% ขึ้นอยู่กับการดูแล ทั้งอุปกรณ์โรงเรือน บริเวณโดยรอบ รวมถึงวินัยของผู้ปฏิบัติงานที่เข้า-ออกโรงเรือนเป็นประจำ

โรงเรือนจำเป็นต้องมีความสูง 3-6 เมตรไหม?

คำตอบคือ ไม่จำเป็น เราสามารถใช้ความสูงแค่เพียงพอต่อการระบายหรือควบคุมสภาพอากาศภายในได้เลย

ช่วงแรกๆ ที่ทางภาครัฐอนุญาตให้มีการปลูกเพื่อการแพทย์ได้ เรามีความเข้าใจเดิมที่เราควรสร้างโรงเรือนให้มีความสูง 3-6 เมตร เพื่อให้ตัวต้นสามารถเติบโตได้เต็มที่และเก็บเกี่ยวในช่วงดังกล่าว

แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเรามีเทคนิคการปลูกที่สามารถเร่งให้ต้นติดดอกในจำนวนที่มากแม้ว่าตัวต้นจะอายุไม่นานก็ตาม ทำให้ความสูงที่จำเป็นของโรงเรือนถูกลดลงเหลือเพียงขนาดความสูงทั่วไปที่ 2.0-3.0 เมตรเท่านั้น(ความสูงวัดจากพื้นถึงคาน)

ต้องเป็นโรงเรือน EVAP เท่านั้นถึงปลูกได้รึเปล่า? ใช้โรงเรือนมุ้งปกติปลูกได้ไหม?

ปลูกได้ แต่จะเป็นโรงเรือนกึ่งปิดที่ใช้พลาสติกคลุมหลังคา และใช้มุ้งกันแมลงเพื่อช่วยในการระบายอากาศ หรือโรงเรือนเปิดที่มีเพียงพลาสติกโรงเรือนคลุมหลังคา

โรงเรือนเหล่านี้มีโจทย์ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น 

แมลงศัตรูพืชที่มากกว่าโรงเรือน EVAP
ความชื้นที่ควบคุมได้ยากกว่าโรงเรือน EVAP
โรคพืชที่ควบคุมได้ยากกว่าโรงเรือน EVAP
อุณหภูมิที่มีความไม่มีแน่นอนมากกว่าโรงเรือน EVAP

หากผู้ปลูกได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้และวางแนวทางการแก้ปัญหาไว้แล้ว ก็สามารถใช้โรงเรือนแบบอื่นๆ ปลูกได้เช่นเดียวกับโรงเรือน EVAP

ควรมีระบบไฟสำรอง กรณีชั่วโมงแสงไม่พอ

สำหรับพันธุ์การติดดอกนั้นสัมพันธ์กับจำนวนชั่วโมงแสงที่ได้รับต่อวัน ระบบแสงชดเชยแสงธรรมชาติจึงมีความจำเป็น

เราอาจมีความเข้าใจว่าแสงประเทศของเรามีปริมาณมากล้น แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในรอบปีของเรามีบางฤดูกาล(ฤดูฝนหรือฤดูหนาว)ที่แม้จะมีแสง แต่ความปริมาณของแสงยังไม่เพียงพอต่อต้นกัญชา ส่งผลให้ต้นเกิดความเครียดจนเร่งให้มีการสร้างช่อดอก และดอกตามลำดับ หากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาทีเหมาะสมย่อมถือเป็นผลดีต่อการเก็บเกี่ยว แต่หากเป็นช่วงที่ต้นยังเล็กเกินไปจะทำให้ผลผลิตไม่ได้ปริมาณตามที่ต้องการและต้องเสียต้นดังกล่าวไปเลย

แต่ถ้าสายพันธุ์ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อชั่วโมงรับแสง ระบบแสงชดเชยแสงธรรมชาติอาจเป็นการสิ้นเปลื้องโดยเปล่าประโยชน์เช่นกัน

เราทราบกันดีว่าตัวต้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขึ้นกับแสงที่ได้รับ พลาสติกหลังคาโรงเรือนจึงมีผลอย่างมากต่อการเติบโตของต้น เพราะ เป็นวัสดุชิ้นแรกที่เจอแสง และสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆ ของแสงได้ก่อนถึงตัวต้น ปัจจุบันเรามีพลาสติกโรงเรือนที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติช่วยลดภาระในการดูแลตัวต้นลง

เราปลูกเพื่อน้ำมันบริเวณดอก พลาสติกที่มีคุณสมบัติคัดเลือกช่วงของแสงที่ผ่าน ทำให้พฤติกรรมต้นไม้มีการติดดอกมากกว่าเมื่อเทียบกับพลาสติกโรงเรือนทั่วไป ช่วยลดภาระงานของผู้ปลูกที่ต้องจัดแต่งปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสมกับการติดดอก

ตัวต้นที่ไม่ชอบอากาศที่ร้อนมากๆ (45++) พลาสติกที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงอินฟาเรดออก ทำให้อากาศภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิที่ลดลงเมื่อเทียบกับพลาสติกโรงเรือนทั่วไป ช่วยลดภาระของการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน

ขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่อ่านกันมาจนจบ สิ่งที่เราคิดไว้ตอนเริ่มเขียนบทความนี้ คือ “ควรรู้ก่อนซื้อ ดีกว่าซื้อแล้วรู้ที่หลัง”

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความเล็กๆ ของเราจะช่วยต่อเติม และช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ผู้ใช้งานลดภาระค่าอุปกรณ์ลง และสามารถแข่งขันได้

หากมีส่วนใดของบทความมีความสับสนไม่ชัดเจน สามารถคอมเม้นสอบถามเข้ามาได้เลย ทางเรามีทีมงานคอยให้ข้อมูล

ท่านใดที่ต้องการสร้างโรงเรือน สามารถสอบถามเพื่อคำนวณราคาวัสดุเบื้องต้นกับเราได้เลย

ท่านที่มีโรงเรือนอยู่แล้วต้องการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ผ่านระบบออนไลน์
http://bit.ly/31kWiVQ

หากท่านต้องการสั่งซื้อแบบจำนวนมาก เป็นร้านค้า หรือต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ 
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย : 034-410-767 (6 คู่สาย)
Line ID : @kongsawat.com หรือผ่าน http://bit.ly/35I2jPe

Categories
คำแนะนำสินค้า บทความ รายละเอียดสินค้า

มากกว่าแค่กำจัดวัชพืช

“พลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืช” เป็นมากกว่าแค่กำจัดวัชพืช ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้พื้นที่ๆ มีอยู่ แต่ยังไม่ถูกใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่า ☘️

? วันนี้เราพาท่านไปดูโรงเรือนภายใต้แนวคิด “ทำงานครั้งเดียว” ตั้งแต่เริ่มต้น เป็นโรงเรือนที่มีการคิดคำนวณมาอย่างดีเยี่ยม สามารถใช้งานพื้นที่ในโรงเรือน ทั้งแนวตั้งและแนวราบได้เต็มพื้นที่ อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย มีความสวยงาม สามารถต่อยอดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมแล้วเกิดความประทับใจ

พลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืช คืออะไร?

? เป็นผืนพลาสติกประเภทสาน(จักสาน) โดยใช้เส้นเทปทึบแสง เพื่อให้แสงไม่สามารถผ่านลงไปได้ และด้วยการจักสานนี่เองทำให้มีช่องว่างระหว่างเส้นเทป จึงมีคุณสมบัติที่น้ำสามารถซึมผ่านได้

ความสามารถในการกำจัดเกิดจากปัจจัยใดบ้าง?

? เกิดจากความทึบแสง และความหนาแน่นในการทอ กล่าวคือ เส้นเทปที่ทึบแสงทำให้แสงผ่านลงไปไม่ได้ แต่แสงบางส่วนก็ยังสามารถผ่านได้ตามช่องว่างระหว่างเส้นเทปได้ อีกทั้งวัชพืชบางชนิดก็สามารถขึ้นได้แม้ไม่มีแสงหรือมีแสงเพียงเล็กน้อยก็สามารถเติบโตได้ ความหนาแน่นในการสานจะมาช่วยให้หน่อของวัชพืชเหล่านั้นแทรกตัวขึ้นมาได้ยากขึ้น

⭐ สำหรับท่านที่มีโรงเรือนแล้ว หรือกำลังมีแผนที่จะสร้าง จะทราบดีว่าการปลูกในโรงเรือนนั้นเรามักจะปลูกบนวัสดุอื่นที่ดินเดิมของพื้นที่นั้น เช่น กระถาง โต๊ะปลูก แปลงยก(raised-bed) เป็นหลัก

☀ จึงเป็นเหตุให้พื้นหรือฐานโรงเรือนไม่ถูกนำมาใช้เป็นเรื่องหลัก มักเป็นเพียงการปรับพื้นให้เรียบโดยดินเดิม หรือนำทราย หินกรวดเข้ามาช่วยปรับเพิ่ม และนานเข้าก็ไม่พ้นปัญหาวัชพืชตามทางเดิน ใต้โต๊ะปลูก

? หากมองโดยรวมก็เป็นปัญหาเล็กๆ โต๊ะปลูกเราก็ยกขึ้นมาแล้ว หรือพื้นที่ปลูกเราก็กันส่วนไว้แล้ว แต่หากคิดอีกมุมหนึ่งเรากำลังมีปัญหากับ “การจัดการโรงเรือนในระยะยาว”

 • วัชพืชที่ขึ้นนอกบริเวณปลูก สุดท้ายเราก็ต้องลงแรงรื้อถอน
 • ระหว่างที่มีวัชพืช จะเป็นที่ซ่อนของแมลงนอกแปลงไหม?
 • นอกแปลงปลูกเราก็ยังต้องฉีดพ่นยา(หรือชีวภัณฑ์)กำจัดแมลงไหม?
 • วัชพืชรอบแปลงจะกินปุ๋ยเราแทนพืชหลักของเราไหม?

? สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนแฝงเล็กๆ น้อยๆ เป็นปัญหาจุกๆ จิกๆ ที่ไม่ต้องนำมาคิดก็ได้

แต่การปูพื้นภายในโรงเรือนด้วยพลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืช ภายใต้แนวคิด “ทำงานครั้งเดียว” จะทำให้ปัญหาจุกจิกหายไปทันที

? นอกจากช่วยแก้ปัญหาจุกจิกเหล่านั้นแล้ว เมื่อเรามีปูพลาสติก คลุมดินกำจัดวัชพืช ก่อนนี้พื้นที่เหล่านั้นอาจะเป็นเพียงทางเดิน หรือพื้นที่ใต้โต๊ะปลูกที่วัชพืชขึ้น ตอนนี้เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย

 • คำนวณการเทพื้นปูคอนกรีต 10 เซนติเมตร 
  • -ค่าปรับพื้น โดยรวมค่าแรงตารางเมตรละ 80-100 บาท
  • -ค่าคอนกรีต สเตรน 240 ตารางเมตรละ 160-180 บาท
  • -ค่าไวร์เมต ตร.ม. ละ 40-50 บาท
  • -ต้องติดตั้งโดยช่างที่มีอุปกรณ์
 • คำนวณใช้พลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืช
  • -ค่าปรับพื้น โดยรวมค่าแรงตารางเมตรละ 80-100 บาท
  • -ค่าพลาสติก ตารางเมตรละ 17-40 บาท
  • -สามารถติดตั้งพลาสติกได้ด้วยตนเอง

?จะเห็นว่าการใช้พลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ ลดต้นทุนการสร้างโรงเรือนได้จริง ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน และเมื่อมีการเปลี่ยนแผนหรือย้ายสถานที่ก็ยังสามารถถอดย้ายได้

??โรงเรือนเป็นการลงทุน หากเดิมไม่มีแผนในส่วนของพื้นหรือฐานโรงเรือนอยู่แล้ว การลงทุนเพิ่มอีกเล็กน้อย แต่ช่วยขจัดปัญหาจุกจิกในระยะยาวก็เป็นสิ่งที่น่านำมาพิจารณา

?อีกทั้งการลงทุนพลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืชยังช่วยให้พื้นที่ๆ อาจเคยถูกมองข้ามไปถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แม้แต่ใต้โต๊ะปลูกก็สามารถใช้งานได้

ปัจจุบันเรามีพลาสติกคลุมดินกำจัดวัชพืชตามความเหมาะสมอยู่ดังนี้

? รุ่น UV ที่ความหนา 100-110 กรัมต่อตารางเมตร ให้ความ คุ้มค่าสูง ใช้งานกลางแจ้งได้ ทนต่อการเดินเหยียบย่ำเป็นอย่างดี 

? รุ่น Super UV ที่มีความหนามากขึ้นมาอยู่ที่ 230-240 กรัมต่อ ตารางเมตร เพิ่มอายุการใช้งาน ความหนาแน่นสูง ลดปัญหาหญ้าขึ้นแทรก รับแรงกดทับได้ถึง 120 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

Categories
รายละเอียดสินค้า

ตัดหญ้าครั้งสุดท้ายที่ฝนนี้

ฝนเริ่มตก หญ้าเริ่มขึ้น สัตว์ร้ายก็เริ่มมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ๆไม่มีการเคลื่อนไหว พื้นที่รกร้าง ก็ยิ่งมีความเสี่ยงอันตราย ?

พลาสติกคลุมดำ กำจัดวัชพืช จะช่วยให้ปัญหานี้หายไปเลย(ยาวๆ 3-10 ปี;ตามรุ่น) ไม่ต้องคอยมาเสียค่าตัดหญ้าทุกๆปี ปีละหลายๆครั้ง
——————————————
?ให้หญ้า – เป็นปัญหาของเรา?
——————————————
ใช้งานง่าย เพื่อคลุมไว้ ปัญหาเรื่องหญ้าก็หมดไป

รุ่น ขนาด ความกว้าง ความยาว
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2WocF2p

สั่งซื้อ online : http://bit.ly/30tlpp3

บ้าน #สวน #พื้นที่รกร้าง หรือ #แปลงเกษตร ที่ไม่มีการดูแล เมื่อผ่านเวลาไปนานวันเข้า ก็มีหญ้า หรือต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติ
แน่นอนเมื่อมีความร่มรื่น ก็ชวนให้มาอยู่อาศัย น่าเสียดายที่ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวนี้ไม่เป็นที่ต้องการของที่รอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขจร แมวจร จนไปถึงสัตว์อันตรายอย่าง ? #งู ? สร้างความลำบากให้แก่ผู้เป็นจำของที่ดิน
ตัดหญ้าครั้งนี้ เอาให้สุด ปรับพื้นที่ให้เรียบ 

เก็บงานวัชพืชที่ยังเหลือให้เรียบร้อย
หลังจากปรับพื้นที่เสร็จแล้ว เริ่มการปูผ้า ไม่ยาก แค่ปูแล้วตอกหมุด ผ้าก็จะอยู่แบบนั้นไปอีกนาน
ตัวผ้าเกิดจากการนำเส้นเทปมาทอเป็นผืน เส้นเทปแต่ละเส้นมีความแข็งแรงทนทาน แม้จะตัดไปบางส่วนเพื่อรับหน้างาน เส้นเทปที่เหลือก็ยังคงรูป และสามารถรับแรงเหยียบได้เป็นอย่างดี
บ้านไม่รก ดูสวยงาม ช่วยประหยัดค่าหญ้าปี ไม่สามารถความลำบากให้กับเจ้าของที่ ??

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2WocF2p

สนใจสั่งซื้อ online : http://bit.ly/30tlpp3

สอบถามเพิ่มเติม @ ติดต่อเราได้เลย
034-410-767 (6 คู่สาย)
Line ID : @kongsawat.com หรือผ่าน http://bit.ly/35I2jPe

Categories
รายละเอียดสินค้า

ไม่ใช่ทุกๆที่จะเอื้อต่อการเพาะปลูก บ้างที่เป็นดินทราย เป็นดินรุกรัง เป็นเขตเมืองไม่มีพื้นดิน หรือพื้นที่จำกัด จึงต้องใช้ภาชนะปลูก เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกได้

และกระบะปลูก “ซามูไร” จะช่วยให้เรื่องต่างๆเหล่านี้ง่ายขึ้น

? ใช้ปลูกพืชผักได้หลายชนิด
? ช่วยตัดตอนโรคติดต่อจากดินได้ดี
? ระบายน้ำ และอากาศได้ดี ช่วยให้รากเดินไว ลดอาการรากเน่า
? ถุงมีความเหนียว ใช้งานง่าย รับน้ำหนักได้มากกว่า 100 กก.
☘️ ปลอดสารโลหะหนัก ปลอดภัยต้องแต่เริ่มปลูก
? ผสมสารต้าน UV แบบพิเศษทนทาน นานถึง 5-8 ปี!!!

ขนาด 0.6×2.00×0.3 เมตร ราคาเพียง 235 บาท ส่งฟรี เก็บเงินปลายทางได้

ขนาดใหม่ 1.0×2.00×0.2 เมตร ราคาเพียง 295 บาท ส่งฟรี
ให้พื้นที่ปลูกที่มากขึ้น ใช้ดินน้อยลง เหมาะกับผักสลัดโดยเฉพาะ

ลดปัญหาเรื่องหญ้า แก้ปัญหาดิน เหมาะกับการปลูกพืชหลากหลายชนิด #ผักสลัด ?#ผักสวนครัว ? #สตรอว์เบอร์รี่ ? #เมล่อน ? #มัน ? #ผักบุ้ง  #พริก ?#กระชาย หรือพืชผักชนิดอื่นๆอีกมากมาย

?สั่งผ่าน LAZADA : http://bit.ly/31kWiVQ

Categories
รายละเอียดสินค้า

11-11 ลดทั้งร้าน เก็บคูปองด่วน

☘️ แหล่งรวมอุปกรณ์เกษตร คุณภาพดี

? เรามีสินค้าให้เลือกมากกว่า 300 รายการ

? เก็บคูปองด่วน ก่อนหมด 11-11 นี้ เราลดทั้งร้าน

? คลิกเลย http://bit.ly/34Mdy8h

Categories
รายละเอียดสินค้า

ไม้ไผ่เทียม เพื่อการเกษตร

ไม้ไผ่เทียม

ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ไผ่ จากญี่ปุน ผลิตจากเหล็กนำไปเคลือบพลาสติกเพื่อสนิม สามารถใช้ได้ทุกสภาพอากาศ อายุการใช้งาน ยาวนาน ทนทาน มีความแข็งแรง ลดปัญหาเชือรา แมลง ไม้คดงอ เสียนตำมือ และการซ่อมบำรุง

ทำไมถึงใช้ไม้ไผ่เทียม

“ไม้ไผ่” เป็นวัสดุสำคัญในการเกษตร สามารถพบเห็นได้ใน ทุกๆโครงสร้างทางการเกษตร เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีอายุ ซึ่งต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ในภาวะค่าแรงสูงขึ้น ค่าซ่อม บำรุงย่อมขึ้นเป็นเงาตามตัว การใช้วัสดุทดแทนที่คงทน ลดการ ซ่อมบำรุง ปัญหาจุกจิก จะเป็นทางออกในการชนะต้นทุน