สั่งซื้อสินค้า →

พลาสติกคลุมวัชรพืช

พลาสติกสาน เพื่อการกำจัดวัชรพืช : Weed Killer Plastic Sheet

แนวคิดในการป้องกันวัชพืช

ข้อดีการทำสวนหรือฟาร์มระบบปิด จะช่วยลดปัญหาของวัชพืช แมลงศัตรู การระบาดโรคของพืช เดิมการกำจัดวัชพืชของโรงเรือนนั้น จะใช้พลาสติกสานทึบเคลือบหนาในการตัดวงจรการรับแสงของวัชพืช จากนั้นปล่อยให้ตายเองตามธรรมชาติ แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาความอับชื้นภายในโรงเรือน มากจนเกินไป ส่วนวัสดุชนิดไม่เคลือบที่มีตามท้องตลาดนั้นมีความบางเกินไป อายุการใช้งานไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางบริษัทเรา