Categories

สแลนกรองแสง

สแลนกรองแสง : Sunshade

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกกรองแสง ผลิตจากวัตถุดิบเกรด A ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานโดยใช้กระบวนการผลิตเป็น “ระบบการทอ” ซึ่งวิ่งกระสรวยเส้นต่อเส้น เพิ่มความแข็งแรงระหว่างหน้ากว้างด้วยการทอกระดูกงูเป็นช่วงๆ พร้อมทั้งใส่สารป้องกันแสงอุลตร้าไวโอเลต(UV) ซึ่งจะทำให้ไม่ขาดง่ายหรือหลุดจากลมแรง และอายุใช้งานยาวนาน

แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนากรมมวิธีผลิตให้มีสแลนกรองแสงแบบใหม่ที่เรียกว่า “ระบบการถัก” แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวสินค้านั้นมีความคุ้มค่าเท่ากับระบบการทอได้ในปัจจุบัน หรืออีกนัยนึ่งก็คือ ถ้าจะทำให้ได้คุณภาพที่เท่ากัน อายุการใช้งานเท่ากันระบบถักจะมีราคาสูงกว่าระบบทออยู่เล็กน้อย

ลักษณะงาน : Function

สแลนกรองแสงช่วยลดแสงแดด-ความร้อนให้น้อยลง ช่วยลดแรงของน้ำฝน (ซึ่งอาจทำให้ไม้ดอก และกิ่งเพาะชำเสียหาย) ให้น้อยลง ลดอุณภูมิของแสง และให้ความร่มรื่น

งานเกษตรกรรมงานก่อสร้างงานทั่วไป และอื่นๆ
ลดแสงสำหรับโรงเพาะเห็ดสร้างแนวกันฝุ่น หรือแนวกันวัสดุตกหล่น ช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับสถานที่ก่อสร้างทำที่บังแสงแดดสำหรับลานจอดรถ ลานวัสดุหรือลานการเกษตรอื่นๆ
ล้อมรอบบริเวณโรงเลี้ยงไก่ ปรับให้แสงไม่สว่างจัดเกินไปแบ่งหรือกั้นพื้นที่สำหรับทำที่พักชั่วคราว หรือทำแผงบังตาที่พักทำโรงเรือนขนาดเล็กไม้ดอกตกแต่งบริเวณบ้านซึ่งมักใช้คู่กับตาข่ายพลาสติกหรือตาข่ายลวด
โรงเพาะชำกล้วยไม้ ลดความแรงของแสงแดด ลดความแรงของเม็ดฝน
แสลน กรองแสง

สแลนหลากสี : Multi-color Sunshade

สแลนกรองแสงสีเงิน คุณสมบัติเด่น เป็นการช่วยบังแดดลดความร้อน แต่ยังให้แสงสว่างอยู่ครับ เหมาะกับงานหลายประเภท ทั้งก่อสร้างและการเกษตร

สแลนกรองแสง สีขาว เพิ่มแสงให้ต้นไม้ หรือพื้นที่ๆต้องการ แต่ยังคงช่วยลดอุณภูมิ ไม่ให้โดนแสงโดนตรง ทั้งยังช่วยให้แสงนวลลดการใบไหม้ในไม้บางชนิต เหมาะกับการเกษตรโดยเฉพาะ

สแลนกรองแสง สีแดง พืชแต่ละชนิตต้องการแสงไม่เหมือน และแสงแต่ละสีก็ให้ผลของพืชที่ต่างกัน สีของตาข่ายกรองแสงจะอิงตามหลักการแสงทางฟิสิกท์ เราจึงมีสแลนครบตามแม่สีของแสง

บทความที่เกี่ยวข้อง : Related articles

รายละเอียดสินค้าแสลนกรองแสง : Details
 

 

ตราฉลาม

 

ตรามงกุฎ
สี : color
 
 
 
 
 
 
การกรองแสง : shading ratio50%    60%    70%    80%
ความกว้าง : width
 • 2 เมตร
 • 1 เมตร
 • 2 เมตร
ความยาว : length
 • 100 เมตร
 • 50 เมตร
 • 10 เมตร
 • 100 เมตร
 • 100 หลา
อายุการใช้งาน : Operating life4 – 5 ปี
 1. นิ้ว (อังกฤษ: inch) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า in จากภาษาอังกฤษ inch 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
 2. ขนาดหน้ากว้าง 44 นิ้ว 54 นิ้ว และผ้าผืน 180 กรัมบางขนาดจะไม่ได้ผลิตในทุกขนาดความยาว โดยท่านสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี้
 3. หลา (อังกฤษ: yard) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า yd จากภาษาอังกฤษ yard โดย 1 หลาจะมีความยาวประมาณ 91.44 เซนติเมตร หรือ 30 หลาจะมีความยาวประมาณ 27 เมตร
 4. ทำการวัดน้ำหนักต่อตารางเมตร โดยการตัดตัวอย่าง 10 cm. × 10 cm. จำนวน 20 ชิ้น เพื่อทำการเก็บค่าและหาค่าน้ำหนักเฉลี่ย แล้วจึงประมาณการเป็น 1 ตารางเมตร
 5. ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดจากกระบวนการผลิตที่อาจหลีกเลี่ยงได้
 6. หน่วย cm. ย่อมาจากหน่วยวัด Centimetre หรือ เซนติเมตร ซึ่ง 100 cm. จะเท่ากับ 1 Metre(เมตร)