โรงเรือน : Green House

พลาสติกที่แตกต่าง : Different Plastic

พื้นฐานพลาสติกโรงเรือน คือ พลาสติก ที่ เติมสารต้านการเสื่อมสลายจากแสงอุลตราไวโอเล็ท (UV Resistant) ไว้ โดยเราผสมสารดังกล่าวลงในเนื้อพลาสติก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 7% ทำให้พลาสติกเราทดทานแสง ใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนาน

 • พลาสติก ที่แอบอ้างมาใช้กับโรงเรือน พวกนี้เป็นพลาสติกประเภท PE ทั่วไป ซึ่งถ้าในการผลิตยอมใส่สารต้านการเสื่อมสลายจากแสงอุลตราไวโอเล็ท (UV Resistant) ก็จะกลายเป็นพลาสติกโรงเรือนแล้ว แต่เป็นความตั้งใจ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูก โดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภค
พลาสติกโรงเรือน สตอเบอร์รี่

พลาสติกโรงเรือนในโลกนี้จริงๆมีเป็น 1,000 ชนิด แล้วแต่สารเติมแต่งเพื่อให้ความเหมาะสมของสภาพอากาศในพื้นที่นั้น แต่ที่เหมาะสมกับอากาศบ้านเรา จะมีอยู่ 4-5 แบบ และ ซึ่งเราสามารถผลิตได้ทุกแบบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

ด้านขาว จะเป็นลักษณะของพลาสติกโรงเรือน รุ่นกระจายแสง ทำให้สว่างทั้งโรงเรือน แสงนวล ใบพืชไม่ไหม้
 • พลาสติกโรงเรือน ชนิดใส (Green House -UV Clear Film) เป็นพลาสติกโรงเรือนพื้นฐาน เนื้องานใส พลาสติกที่ใสใกล้เคียงกัน อาจให้ค่าแสงผ่านไม่เท่ากัน เพราะ คุณพลาสติกของเนื้อพลาสติกที่ไม่เหมือนกัน ผู้ซื้อควรสอบถามอัตราแสงที่ผ่านเข้าในโรง หรือขออเอกสารคุณสมบัติต่างๆ เพราะ แสงมีผลต่อการเติบโตของพืช โดยพลาสติกใสของเราค่าแสงผ่านอยู่ที่ 88-90% (Light Transmission in PAR)
 • พลาสติกโรงเรือน ชนิดกระจายแสง (Green House – UV Diffused Film) เป็นรุ่นที่ใช้ในอิสลาเอล และมีผู้นำเข้ามาจำหน่าย ปัจจุบันเราสามารถผลิตได้ มีคุณสมบัติกระจายแสง ให้แสงสว่างทั่วโรงแม้ในช่วงเวลาที่แสงน้อย แสงที่ถูกกระทอนจะนวล ทำให้ใบพืชไม่ไหม้
  ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายพลาสติกขุ่นทั่วไป ทำเข้าใจผิดว่าเป็นของไม่ดี จุดที่แตกต่างกันคือ ค่า อัตราแสงผ่าน (Light Transmission in PAR) โดยพลาสติกโรงเรือนเราให้ค่าแสงผ่านเท่ากับแบบใสที่ 88-90% และสามารถกระจายแสงได้กว่า 40% ผู้ซื้อควรขอเอกสารรับรองคุณสมบัติต่างๆ เพื่อความมั่นใจ
 • พลาสติกโรงเรือน ชนิดกันแสงอินฟาเรด (Green House – UV Cooling Diffused Film) เป็นการเพิ่มสารพิเศษ ให้เนื้อพลาสติกโรงเรือนสะท้อนแสงในช่วงคลื่น 700 นาโนเมตรขึ้นไปหรือช่วงแสงอินฟราเรด (IR : Infrared) เมื่อพลังงานจากแสงผ่านไปน้อยลง ความร้อนภายในโรงเรือนจึงลดลงไปด้วย
  • เหมาะสำหรับพืชที่ไม่ทนร้อน เช่น ผักสลัด, สตรอเบอรี่ เป็นต้น
  • ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส
  • ช่วยให้เก็บผลผลิตได้เร็วยิ่งขึ้น ถึงแม้จะให้น้ำหรือปุ๋ยเท่ากัน

ลักษณะงานพลาสติกโรงเรือน : Function

พลาสติกโรงเรือน

ตัวพลาสติกเหมาะกับการนำไปทำเป็นโรงเรือนทั้งหลัง หรือส่วนหลังคาโรงเรือน โดยขึงกับโครงเหล็กหรือวัสดุอื่นๆได้ตามต้องการ และควรขึงกับโครงด้วยวัสดุเฉพาะ เช่น ยึดกับโครงด้วยรางเหล็ก คลิปล็อค หรือลวดล็อค

บทความที่เกี่ยวข้อง : Related articles

พลาสติกโรงเรือน มุ้งเกษตร

รายละเอียด : Details

โรงเรือน ชนิดใส
(Green House -UV Clear Film)
โรงเรือน ชนิดกระจายแสง
(Green House – UV Diffused Film)
โรงเรือน ชนิดกันแสงอินฟาเรด
(Green House – UV Cooling Diffused Film)
ความกว้าง : Width3 เมตร
4 เมตร
6 เมตร
8 เมตร
10 เมตร
12 เมตร
4 เมตร
6 เมตร
ความยาว : Length (4)100 เมตร
60 เมตร
15 เมตร
10 เมตร
5 เมตร
62.0 เมตร
40.0 เมตร
15.5 เมตร
10.0 เมตร
100 เมตร
15 เมตร
10 เมตร
5 เมตร
ความหนา : Thickness100 ไมครอน
150 ไมครอน
200 ไมครอน
150 ไมครอน
200 ไมครอน
150 ไมครอน
สัดส่วนแสงผ่าน : Light Transmission in PAR (1)88.0-90.8%±0.1%88.0-89.0%±0.1%85.0%±0.1%
สัดส่วนกระทอนของแสง : Light diffusion in PAR (2)43.7%±1.7%54.0%±1.7%
สัดส่วนการป้องกันแสงอินฟาเรดผ่าน : Infared Blocking Ratio (3)สะท้อนแสงช่วงคลื่น
700 นาโนเมตร
สัดส่วนสารต้านการเสื่อมสลายจากรังสีอุตราไวโอเล็ต : UV Resistant Ratio7%7%7%
อายุการใช้งาน : Operating lifeประมาณ 3-5 ปี

หรือแล้วแต่สภาพการใช้งาน

สินค้ามีรับประกัน หากมีการเสียหายก่อน 2 ปี ลูกค้าสามารถนำชิ้นสินค้าให้ตรวจสอบได้
ประมาณ 3-5 ปี

หรือแล้วแต่สภาพการใช้งาน

สินค้ามีรับประกัน หากมีการเสียหายก่อน 2 ปี ลูกค้าสามารถนำชิ้นสินค้าให้ตรวจสอบได้
ประมาณ 3-5 ปี

หรือแล้วแต่สภาพการใช้งาน

สินค้ามีรับประกัน หากมีการเสียหายก่อน 2 ปี ลูกค้าสามารถนำชิ้นสินค้าให้ตรวจสอบได้
 1. วัดแสงผ่านพลาสติกโรงเรือนโดยวิธีการตามมาตรฐาน ASTM D-1003
 2. ตรวจวัดพื้นที่การกระทอนของแสง โดยวิธีการตามมาตรฐาน ASTM D-1003
 3. ความยาวขนาด 5 เมตร ถึง 15 เมตร จะบรรจุเป็นผืน สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ