Categories
ประกาศ

เตรียมจัด Promotion กับ Four Square

ทางทีมงานของเราส่วนหนึ่งที่ชอบเล่น Social Network ได้เสนอความคิดที่จะจัด Promotion รวมกับ Social Network ที่ทางทีมงานเล่นกันอยู่ เลยมาจบที่ Four Square ครับ

ตอนนี้ทางทีมงานกำลังเตรียม Promotion สำหรับคนที่จะเข้าซื้อสินค้าได้ทำการ check in กับทางร้าน  ทางเราอาจจะมีส่วนลดในการซื้อสินค้าบ้างรายการ หรือหลายๆรายการ ซึ่งทางทีมงานกำลังดูความเป็นไปได้อยู่