Categories
รายละเอียดสินค้า

ขยายเวลารับจำนำข้าว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 โดยเห็นชอบในหลักการปรับเลื่อนระยะเวลาการรับจำนำข้าวเปลือกให้เร็วขึ้น จากเดิมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จำนวน 2 ครั้งต่อปี

ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรได้ทันหลังการเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีเกษตรกรจำนวนมากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 2555/56 ซึ่งจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ได้ โดยถือเป็นการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ไปแล้ว 1 ครั้ง จึงยังคงเหลือที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2555/56 ได้เพียงอีก 1 ครั้ง

สำหรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ทั้งปีพร้อมกันทุกภาคทั่วประเทศ โดยให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อแปลง ต่อราย ต่อปี โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปกำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียน ระยะเวลาการประชาคม และการออกใบรับรองหลังจากที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนให้เหมาะสม ทั้งนี้ มติที่ประชุมดังกล่าวจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาต่อไป.

ที่มา : ข่าวเกษตรเดลินิวส์
Categories
รายละเอียดสินค้า

วันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน

บริษัท คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจะเริ่มหยุดในวันที่ 23 มกราคม 2555 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 26 มกราคม 2555

.

万事如意 新年发财

.

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้

.

ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย

 

 

Categories
รายละเอียดสินค้า

เปิดทำการปกติ

หลังจากเหตุการ์ณน้ำท่วมที่ผ่านมาได้ลดความรุนแรงไปบ้างแล้ว ทางบริษัทจึงตัดสินใจเปิดให้บริการตามปกติแล้ว แต่สำหรับลูกค้าๆหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น เนื่องจากบริเวณศูนย์ขนส่งที่จะจัดส่งไปยังร้านของท่านนั้นบ้างส่วนยังมีน้ำท่วมขังรถของเราไม่สามารถผ่านได้ เป็นเหตุให้สินค้าไปถึงล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ทางบริษัทจึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Categories
รายละเอียดสินค้า

ประกาศวันหยุด วันแม่แห่งชาติ 2554

บริษัท คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์วันหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตังแต่ 12-14 สิงหาคม 2554 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทฯ ทั้งนี้เปิดทำการ วันจันทร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 จึงแจ้งมาเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ

Categories
ประกาศ รายละเอียดสินค้า

เพิ่ม Pages รายละเอียดสินค้า : ตราชั่ง

ขณะนี้ทางทีมงานได้เพิ่ม Pages แสดงรายละเอียดสินค้า “ตราชั่ง” เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าชมได้โดยการคลิกที่รูป หรือเข้าไปที่ “Product List > เครื่องเหล็ก > ตราชั่ง” ครับ