Categories
ประกาศ

การปรับปรุงหน้า Web Page ของ ksw-inter.com ครั้งที่ 2

การปรับปรุงหน้าเว็บครั้งนี้ได้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากทีมงานภายใน และผู้สนใจจากภายนอกองค์กร ซึ่งโดยรวมแล้วทางทีมงานเราได้เปลี่ยนแปลงส่วนของงานเบื้องหลังทั้งหมด เนื่องจากรูปแบบเดิมมีความยากลำบากในการเพิ่มเนื้อหาของสินค้าบางส่วนอยู่ จึงเป็นผลสืบเนื่องมาทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงหน้า Pages ในหลายๆส่วนเพื่อให้มีความเข้ากันกับส่วนงานเบื้องหลัง

ส่วยเรื่องการจัดเรียงการหน้าเว็บและการเข้าถึง Pages ต่างๆ นั่น ยังคงเป็นไปตามหลักความสะดวกของผู้ใช้เป็นหลักเหมือนเดิม เพื่อให้ท่านสามารถหาข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการได้ง่ายขึ้นทางเราจึงได้เพิ่มระบบการ Seach index เข้าในจัดการเนื้อหาในเว็บใหม่ทั้งหมด

สุดท้าย ทางทีมงาน คงสวัสดิ์ อินเตอร์เทรด หวังว่าลูกค้า หรือผู้สินค้าในสินค้าและบริการของเราจะข้อมูลที่ท่านต้องการจากเว็บของเราอย่างครบถ้วนถูกต้อง หากมีสิ่งใดผิดพลาดขอให้ท่านแจ้ง ผ่าน Contact Us ได้ทุกช่องทางครับ

ขอบคุณครับ

Categories
ประกาศ

ประกาศ หยุดเนื่องในวันสงกรานต์

ประกาศหยุดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยบริษัทจะให้บริการวันสุดท้าย ในวันที่ 9 เมษายน และ จะกลับมาให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน

ประกาศหยุด วันสงกรานต์