Categories

ตะปู

เกี่ยวกับสินค้า :

วัสดุก่อสร้างทั่วไปนิยมใช้ทำนั่งร้าน ก่อแบบต่างๆ โดยตะปูชนิดต่างๆมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

 • ตะปูตอกไม้ จะทำด้วยลวดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม จะสามารถแบ่งได้อีกหลายขนาดขึ้นกับลักษณะการใช้งาน
 • ตะปูตอกคอนกรีต จะทำจากเหล็กพิเศษ ตัวตะปูจะมีความแข็ง งอได้ยาก ช่วงลำตัวของตะปูคอนกรีตจะเป็นร่องเล็กๆ เพื่อเพิ่มความแข็งตัวตะปู
 • ตะปูตอกสังกะสี จะทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม หัวตะปูจะใหญ่ หรือที่ชาวบ้านจะเรียกว่า “หัวเห็ด” มีลักษณะกลมมีความโค้งเล็กน้อยเพื่อช่วยยึดสังกะสีให้ติดกับโครง ไม่ให้หลุดง่ายเมื่อเจอแรงลม

ทำไมราคาตะปูแต่ละขนาดจึงไม่ทำกัน?

ในขั้นตอนของการผลิตตะปูในแต่ละดอกนั้น เริ่มจากการนำลวดเป็นเส้นเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดความยาวของตัวตะปูตามต้องการ นำไปเข้าเครื่องตอกหัวตะปู สุดท้ายจึงนำเข้าไปเหลาให้แหลมคม แล้วจึงบรรจุใส่กล่อง ซึ่งแต่ละกล่องนั้นจะมีน้ำหนักที่ 18 กิโลกรัม ไม่ว่าจะเป็นตะปูขนาดใดก็ตาม

ตะปูตอกไม้ 1 กล่องนั้นต้องมี 18 กิโลกรัมเป็นเกณฑ์ แต่ตะปูที่มีขนาดเล็กนั้นมีน้ำหนักเบากว่าตะปูขนาดใหญ่ นั้นหมายความว่าใน 1 กล่องที่น้ำหนัก 18 กิโลกรัมเท่าๆกันนั้น ตะปูขนาดเล็กจะต้องมีจำนวนอยู่ในกล่องมากกว่าตะปูขนาดใหญ่ (สำหรับตะปูชนิดอื่นๆโปรดดูนำ้หนักที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

จำนวนดอกตะปูที่มากกว่า ก็ต้องผลิตมากกว่านั่นเอง แต่ทั้งๆที่ต้องผลิตจำนวนมากกว่า ใช้เวลาผลิตก็นานกว่า แต่ได้ 1 กล่องเท่ากันกับตะปูขนาดใหญ่ เวลาที่เสียไป ค่าแรงงานที่เสียไป สิ่งเหล่านี้ทางโรงงานจึงชดเชยกับเข้าไปในราคาของสินค้านั่นเอง

ข้อมูลทางเทคนิล : Tech Specs

ตราสินค้า
ระดับขั้นบันไดราคา ราคาฐาน ขั้นที่ 2 (+20) ขั้นที่ 3 (+50) ขั้นที่ 4 (+70) ขั้นที่ 5 (+120) ขั้นที่ 6 (+140)
ขนาดตัวตะปู4
(เบอร์ลวด × ความยาว)
(d × L)
3 × 10
2½ × 10
4 × 7
2½ × 12
5 × 52
3 × 82,3
2 × 13 1½ × 14
1¾ × 141
1 × 16
1 × 172
¾ × 162
ขนาดบรรจุภัณฑ์
น้ำหนัก 18 Kg.5
อายุการใช้งาน ตามสภาพการใช้งาน

ตราสินค้า : BRAND
น้ำหนัก 20 Kg. (กล่องด้านใน 1 Kg.)5 16 Kg. (กล่องด้านใน 0.8 Kg.)5
ระดับขั้นบันไดราคา ราคาฐาน ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ขนาดตัวตะปู
(เบอร์ลวด × ความยาว)
(D × L)
 • 7 × 3
 • 7 × 4
 • 8 × 2½
 • 9 × 2
 • 9 × 1
 • 9 × 1½
 • 12 × 1
 • 12 × 1½
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อายุการใช้งาน ตามสภาพการใช้งานตราสินค้า : BRAND
จำนวนกล่องย่อยภายใน 50 กล่อง
จำนวนดอกตะปู 70 ดอก 50 ดอก 40 ดอก
ขนาดตัวตะปู 1¾ × 13
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อายุการใช้งาน ตามสภาพการใช้งาน

 1. ขนาดดังกล่าวจะมีเฉพาะตราหัววัวเท่านั้น
 2. ขนาดดังกล่าวจะมีเฉพาะตราหมีเท่านั้น
 3. มีขนาดกล่อง 24cm×36cm×12cm (กว้าง×ยาว×สูง)
 4. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเบอร์ลวดได้ ที่นี้
 5. น้ำหนัก 18 Kg. ต่อกล่องนั้นจะเป็นน้ำหนักที่รวมของตัวกล่องแล้ว โดยน้ำหนักสุทธิของตะปูจะอยู่ข้างตัวกล่อง