ตาข่ายลวด

ตาข่ายลวด : welded Wire Mesh

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเส้นลวดตามขนาด ซึ่งมีตั้งแต่ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาด 2 มิลลิเมตร มาเชื่อมให้ตามขนาดรูต่างๆตามการใช้งาน จากนั้นนำแผ่นตาข่ายไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสีทั้งแบบชุบร้อน (Hot-Dip) และชุบไฟ้ฟ้า (Electro Galvanic) หรือที่เราเรียกว่าชุบเย็น เพื่อปกป้องเหล็กภายในไม่ให้ขึ้นสนิม เพิ่มอายุการใช้งาน

ตาข่ายลวด : Welded Wire Mesh

Hot-Dip Galvanized คือ อะไร?

Hot-Dip Galvanized คือ วิธีการสำหรับการปกป้องผิวเหล็กหรือแผ่นเหล็กกล้า จากสนิมแบบหนึ่ง โดยการนำเส้นลวดเหล็กจุ่มหรือผ่านสังกะสีเหลวสูตรจำเพาะ เพื่อให้สังกะสีเกาะกับเนื้อเหล็กของเส้นลวด ซึ่งความหนาในการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนมีความหนาประมาณ 65 – 300 ไมครอน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน หรืองานที่อยู่กลางแจ้งซึ่งจะต้องเผชิญลม ความร้อนจากแสงแดดหรือสารเคมีต่างๆ

ลักษณะงาน : Function

สำหรับงานก่อสร้างตึกหรืออาคารต่างๆ โดยนำไปขึงระหว่างพนังกับคานก่อนงานฉาบ เพื่อลดการแตกร้าวของตัวอาคาร นำไปเป็นโครงสำหรับงานดัด ตกแต่งอื่นๆ รวมถึงทำเป็นรั่วกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดเป็นส่วน

ตาข่ายลวด : Welded Wire Mesh

รายละเอียดสินค้า : Details

MT น้ำตาล MT เหลือง MT แดง MT ม่วง MT เขียว
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 4 หุน # 24 # 23 # 25 # 24 # 23
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 6 หุน # 22 # 21 # 23 # 22 # 21
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 1 นิ้ว # 21 # 20 # 22 # 21 # 20
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน 6-7 Kg. 8-9 Kg. 7-8 Kg. 8-9 Kg. 10-11 Kg.
ลักษณะรู ตาข่ายลวดสี่เหลี่ยม
กระบวนการเคลือบสังกะสี เคลือบด้วยการใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือชุบเย็น
ความกว้าง และความยาว หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร
ความยาว 25 เมตร ความยาว 30 เมตร
ปริมาตร : dimension diameter 25 cm × 90 cm diameter 30 cm × 90 cm
อายุการใช้งาน ตามลักษณะการใช้งาน

ตาข่ายลวด : Welded Wire Mesh

ถ้วยเขียว ถ้วยแดง ถ้วยฟ้า
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 2 หุน # 24 # 23 # 21
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 3 หุน # 22 # 21
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 4 หุน # 23 # 22 # 21
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 6 หุน # 21 # 20 # 19
ขนาดลวดที่ใช้กับรู 1 นิ้ว # 20 # 19 # 18
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน 10-11 Kg. 13-14 Kg. 17-19 Kg.
ลักษณะรู ตาข่ายลวดสี่เหลี่ยม
กระบวนการเคลือบสังกะสี เคลือบด้วยการผ่านสังกะสีเหลว แล้วจึงเข้าสู่การหล่อเย็น หรือชุบร้อน
ความกว้าง และความยาว หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร
ความยาว 30 เมตร
ปริมาตร : dimension diameter 30 cm × 90 cm diameter 35 cm × 90 cm
อายุการใช้งาน ตามลักษณะการใช้งาน

ตาข่ายลวด

MT แดง MT แดง 45 m
ขนาดลวดที่ใช้ และขนาดรู 3 หุน 4 หุน 5 หุน 6 หุน 1 นิ้ว 3 หุน 4 หุน 5 หุน 6 หุน 1 นิ้ว
# 25
น้ำหนักเฉลี่ยต่อม้วน 9.1 Kg. 7.8 Kg. 6.7 Kg. 5.8 Kg. 4.5 Kg. 14 Kg. 11.7 Kg. 10 Kg. 8.7 Kg. 6.7 Kg.
ลักษณะรู ตาข่ายลวด 6 เหลี่ยม
กระบวนการเคลือบสังกะสี เคลือบด้วยการใช้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือชุบเย็น
ความกว้าง และความยาว หน้ากว้าง 90 เซนติเมตร
ความยาว 30 เมตร ความยาว 45 เมตร
ปริมาตร : dimension
cm (∅ : เส้นผ่าศูนย์กลาง)
∅ 13 cm. ∅ 11 cm. ∅ 9 cm. ∅ 8 cm. ∅ 8 cm.
90 cm
อายุการใช้งาน ตามลักษณะการใช้งาน
***ลวดแต่ละเบอร์มีขนาดเท่าใด? อ่านเพิ่มเติม