พลาสติกกันชื้น

พลาสติกใส : Transparent Plastic

เกี่ยวกับสินค้า : เป็นแผ่นพลาสติกชนิด PVC (Polyvinyl chloride) เกรด A ผ่านเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน สามารถสังเกตุเห็นได้จากชิ้นงานจะมีความใส เงางาม และมีความยืดหยุ่นได้ดีในตัวชิ้นงานเอง อีกทั้งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์นั้นมีความสามารถที่จะดูดจับกับวัตถุอื่นๆได้ดี ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน เพราะไม่ต้องใช้เทปกาวซ้ำในทุกจุดของงาน

พลาสติกกันชื้น

ลักษณะงาน : Function

งานทั่วไป งานก่อสร้าง การเกษตร
ห่อ คลุมสินค้ากันการเปรอะเปื้อน, แพ็คงานส่งออกหรืองานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันฝุ่น รองพื้นก่อนการเทคอนกรีต (มีความหนาตั้งแต่ 0.04-0.15มิล) คลุมกองเห็ด, ทำโรงเรือนเพาะเห็ด
ห่อปกสมุด หุ้มเบาะ บ่มเสาคอนกรีต, พันเสา
งานสปา (รองเตียง,อบตัว)เพื่อการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน

พลาสติกใส-คงสวัสดิ์

รายละเอียดสินค้า : Details

ตรามงกุฎ

ตราช้าง
ความหนา : thickness 1 100 micrometers 30 micrometers 30 micrometers
ขนาดหน้ากว้าง : width 2 54 นิ้ว
ความยาว : lengthy 3 17 หลา 30 หลา
  • 30 หลา
  • 25 หลา
  • 20 หลา
  • 15 หลา
ม้วนต่อมัด : Rolls per pack 5 ม้วน 10 ม้วน
ปริมาตร : dimension

พลาสติกใส-คงสวัสดิ์ 4

  1. ไมโครเมตร (อังกฤษ: micrometer) หรือ ไมครอน (อังกฤษ: micron) ใช้สัญลักษณ์ µm เป็นหน่วยวัดความยาวมีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 เมตร หรือ 1,000 ไมครอนนั้นจะเท่ากับ 1 มิลลิเมตร
  2. นิ้ว (อังกฤษ: inch) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า in จากภาษาอังกฤษ inch 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
  3. หลา (อังกฤษ: yard) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า yd จากภาษาอังกฤษ yard โดย 1 หลาจะมีความยาวประมาณ 91.44 เซนติเมตร หรือ 30 หลาจะมีความยาวประมาณ 27 เมตร