ถาดเพาะชำ

ถาดเพาะชำ : Seeding Tray

ถาดเพาะชำเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการเพาะปลูกต้นกล้า เนื่องจากสามารถตัวย้ายต้นกล้าออกจากถาดไปยังสถานที่ปลูกต่างๆได้ง่าย และใช้ทรัพยากรต่างๆในการเพาะต้นกล้าน้อยกว่าวิธีการปลูกอื่นๆ

ถาดเพาะชำของเราทำมาจากพลาสติกพอลิสไตรีน (Polystyrene) เกรดคัดพิเศษ ผ่านกระบวนการผลิตแบบความร้อนแรงดันสูง (Thermo High-Pressure) ทำให้เนื้อหลุมและถาดมีความหนาสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม ไม่กรอบแตกง่าย

รายละเอียดสินค้าแสลนกรองแสง : Details
  60 หลุม 104 หลุม 105 หลุม 200 หลุม 434 หลุม
ความหนา : THICKNESS
(มิลลิเมตร : mm)
0.60 0.60 0.60 0.60 0.65 0.75 70 กรัม
รุ่นของสินค้า : Product model รุ่น 2 ขอบ หลุมเกลียว ถาดข้าว นาโยน
ปริมาตรต่อหลุม : Size per Pothole
(ลบ.ซม. : cm3)
72 33 26 19 12 12
ปริมาณดินต่อถาด : Soil per tray
(ลิตร : lite)
4.3 3.4 2.7 2.0 2.4 2.4
จำนวนต่อกล่อง : Tray per Box 100 ใบ 100 ใบ 100 ใบ 100 ใบ 100 ใบ 100 ใบ 400 ใบ
อายุการใช้งาน : OPERATING LIFE 2-4 รอบการปลูก