กระบะปลูก : Raised Bed Bag

กระบะปลูก : Raised Bed Bag

ไม่ใช่ทุกๆที่จะเอื้อต่อการเพาะปลูก บ้างที่เป็นดินทราย เป็นดินรุกรัง เป็นเขตเมืองไม่มีพื้นดิน หรือพื้นที่จำกัด จึงต้องใช้ภาชนะปลูก เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ “กระบะปลูก

ปัจจุบันกระแสเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยม ด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยที่ต้องมีการพักดินก่อนถึง 3 ปี ทำให้เสียประโยชน์จากพื้นที่ๆมีอยู่เดิม “กระบะปลูก” จึงเป็นคำตอบของทั้ง 2 คำถามที่ช่วยให้เกิดประโยชน์จากที่ๆมีอยู่แล้ว และสามารถเข้ากับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้

กระบะปลูก

กระบะปลูก” ถูกออกมาแบบให้มีความทนทานสูง ด้วยเส้นเทปที่ผสมสารต้าน UV (UV Resistant Agent) ทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนาน เพิ่มความหนาของเส้นเทปให้ทนแรงฉีกขาดได้ถึง 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถักทอแบบไม่เคลือบจึงสามารถระบายน้ำได้รอบทิศทาง

กระบะปลูกผัก

กระบะปลูกผักเราใช้หลักการออกแบบ “การใช้งาน – มาก่อน – การผลิต” ทำให้เราออกแบบช่องสำหรับสอดรองรับโครงรับน้ำหนักที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 34 มิลลิเมตร

และด้วยความหนาของเส้นเทปที่มากกว่าสินค้าทั่วไปถึง 33% (เฉลี่ยประมาณ 150 กรัมต่อตารางเมตร) ทำให้กระบะปลูกของเรารับนำหนักของดิน แรงกดทับและน้ำหนักพืชที่นำมาปลูกได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน : Function

ปัจจุบันทางบริษัทมีจำหน่ายโครงเหล็กที่สั่งพิเศษมาบริการลูกค้า แต่ทางลูกค้าสมารถนำผ้าไปสอดกับโครงสร้างได้อื่นๆได้ตามความเหมาะสม เช่น ท่อน้ำ PVC ท่อส่งน้ำเหล็ก โครงเหล็ก โครงไม้ไผ่ ตลอดจนโครงอื่นๆตามการประยุกต์ใช้

รายละเอียดสินค้า : Details

กว้างยาวสูงปริมาตรภายใน
0.6 เมตร2.0 เมตร0.3 เมตร0.36 คิว
1.0 เมตร2.0 เมตร0.2 เมตร0.40 คิว
กระบะปลูกผัก