Categories

ผ้าพลาสติกสาน : Plastic Sheet

วัตถุดิบชั้นดี เครื่องจักรชั้นยอด

เกิดจากการนำเส้นพลาสติกเนื้อเหนียว มาสานกันเป็นผ้ากระสอบสาน จากนั่นจึงเคลือบด้วยลามิเนต (laminate) เพื่อให้สามารถกันน้ำได้ จึงได้ออกมาเป็น “ผ้าพลาสติกสาน” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าผ้ากระสอบ หรือผ้าฟาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพลาสติกสานที่มีความทนทานสูง ฉีกขาดยาก สามารถใช้งานได้หลายครั้ง และนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย

เพื่อเป็นการควบคลุมคุณภาพสินค้า และพัฒนาต่อยอดสินค้า เรามีการส่งตรวจหาโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อผู้ใข้กับบริษัทภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเพื่อความมั่นใจของลูกค้า

ทำไมใช้หน่วยความหนาเป็น “กรัมต่อตารางเมตร”?

ความหนา(Thickness) ปกติจะวัดเป็นมิลลิเมตร หรือเป็นเซนติเมตร หรือหน่วยอื่นๆตามลักษณะของวัตถุนั้น แต่พลาสติกสาน จะใช้เป็นหน่วย “กรัมต่อตารางเมตร” หรือวัดเป็นความหนาแน่น(Density) เพราะ

ชิ้นงานที่เกิดจากพลาสติกหลายๆชิ้นมาประกอบกันด้วยการทอและการเคลือบ การทอจะมีความหลากหลายของรูปแบบและเส้นเทป บางส่วนถูกเน้นให้หนา บางส่วนถูกเน้นให้บาง บางส่วนต้องการให้เส้นมีการบิดเกลียว บางส่วนต้องการให้ทอด้ายพิเศษเสริมตามงานของลูกค้า

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้ในวงอุตสาหกรรมจริงๆไม่ได้วัดเป็นความหนา(Thickness) แต่วัดเป็นความหนาแน่น(Density) แทน

ลักษณะงานผ้าพลาสติกสาน : Function

งานเกษตรกรรม งานก่อสร้าง งานทั่วไป และงานอื่นๆ
ใช้ล้อมรั้ว กันลมกันแสง สำหรับปลูกเห็ด ใช้กันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ห่อหรือใช้คลุมสินค้ากันการเปรอะเปื้อน และรักษาคุณภาพสินค้า
นำไปห่อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อกันความชื้น ทำแผงบังตาตามบริเวณงานก่อสร้าง สามารถนำไปเย็บเป็นถุงใส่ของ ถุงผ้ากระสอบแบบต่างๆ
กั้นพื้นที่ทำโรงเรือนการเกษตร คลุมพื้นที่ๆต้องไม่ให้ฝุ่นเข้า หรือคลุมกลองวัสดุเพื่อกันฝน ใช้ปูรองพื้นเต็นท์ ใช้ปูพื้นรถบรรทุก
ปูเป็นลานตากพืชผลต่างๆ   ทำห่อสินค้า กันการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง
ผ้าพลาสติกสานเคลือบ 1 หน้าแบบม้วน สีฟ้าล้วน

บทความที่เกี่ยวข้อง : Related articles

รายละเอียดสินค้า : Details

แบบม้วน 85±5 กรัมต่อตารางเมตร 4,5 180±10 กรัมต่อตารางเมตร 200±10 กรัมต่อตารางเมตร
ลามิเนต : laminate เคลือบ 1 หน้า เคลือบ 2 หน้า
สี : color ิwhite blue dark green
ประเภท : category PP เคลือบ 1 ด้าน PP เคลือบ PP 2 ด้าน PP เคลือบ PE 2 ด้าน
ความกว้าง : width 1,2
 • 44 นิ้ว
 • 52 นิ้ว
 • 72 นิ้ว
 • 72 นิ้ว
 • 72 นิ้ว
ความยาว : length 2,3
 • 30 หลา
 • 36 หลา
 • 40 หลา
 • 45 หลา
 • 50 หลา
 • 60 หลา
 • 70 หลา
 • 80 หลา
 • 100 หลา
 • 180 หลา
 • 200 หลา
 • ตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ
 • 50 หลา
 • 60 หลา
 • ตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ
แบบผืนสำเร็จ 85±5 กรัมต่อตารางเมตร 200±10 กรัมต่อตารางเมตร
ลามิเนต : laminate เคลือบ 1 หน้า เคลือบ 2 หน้า
สี : color ิwhite blue dark green
ความกว้าง : width 2,6
ความยาว : length
  • 2 เมตร :
  • 2 × 3
 • 2 × 4
  • 3 เมตร :
  • 3 × 3
  • 3 × 4
  • 3 × 5
 • 3 × 6
  • 4 เมตร :
  • 4 × 4
  • 4 × 5
  • 4 × 6
  • 4 × 7
 • 4 × 8
  • 5 เมตร :
  • 5 × 5
  • 5 × 6
  • 5 × 7
 • 5 × 8
  • 6 เมตร :
  • 6 × 6
  • 6 × 7
 • 6 × 8
  • 7 เมตร :
 • 7 × 7
  • 8 เมตร :
  • 8 × 8
 • 8 × 10
  • 9 เมตร :
 • 9 × 9
  • 10 เมตร :
 • 10 × 10
 1. นิ้ว (อังกฤษ: inch) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า in จากภาษาอังกฤษ inch 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
 2. ขนาดหน้ากว้าง 44 นิ้ว 54 นิ้ว และผ้าผืน 180 กรัมบางขนาดจะไม่ได้ผลิตในทุกขนาดความยาว โดยท่านสามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี้
 3. หลา (อังกฤษ: yard) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า yd จากภาษาอังกฤษ yard โดย 1 หลาจะมีความยาวประมาณ 91.44 เซนติเมตร หรือ 30 หลาจะมีความยาวประมาณ 27 เมตร
 4. ทำการวัดน้ำหนักต่อตารางเมตร โดยการตัดตัวอย่าง 10 cm. × 10 cm. จำนวน 20 ชิ้น เพื่อทำการเก็บค่าและหาค่าน้ำหนักเฉลี่ย แล้วจึงประมาณการเป็น 1 ตารางเมตร
 5. ค่าความคลาดเคลื่อนเกิดจากกระบวนการผลิตที่อาจหลีกเลี่ยงได้
 6. หน่วย cm. ย่อมาจากหน่วยวัด Centimetre หรือ เซนติเมตร ซึ่ง 100 cm. จะเท่ากับ 1 Metre(เมตร)