Categories

เชือกพลาสติก

เชือก : Ropes

ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ ที่นำมาถักเกลียวรวมเป็นเส้นเชือก เชือกถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุตั้งแต่ยุคแรกๆ โดยทั่วไปเชือกมักใช้ในงานเคลื่อนย้ายวัสดุชั่วคราว เช่น ในงานก่อสร้าง งานทาสี งานประมง เป็นต้น คุณสมบัติของเชือก จะเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี โค้งงอได้มาก ทำให้ยึดเกาะกับวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีและไม่ทำให้ผิวของวัสดุได้รับความเสียหายหรือมีรอยตำหนิ

ความแตกต่างระหว่างเชือกชนิดต่างๆ

เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่ใช้ทำ คือ

  1. เชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ (Nature Fiber Rope Slings) วัตถุดิบที่ใช้ทำเชือกประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น ไซแซล (Sisal) มะนิลา (Manila) เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ เชือกที่ทำจากมะนิลา จึงเรียกกันติดปากว่า เชือกมะนิลา เชือกมะนิลามีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้างและมีความมันเงา ความเหนียว และความแข็งแรง
  2. เชือกที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber Rope Slings) เป็นเชือกที่ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเบา ดีกว่าเชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ รวมทั้งการต่อ (Splices) เชือกที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ทำได้ง่ายและมีความแข็งแรง (Strength) ใกล้เคียงกับความแข็งแรงของเส้นเชือก วัสดุที่นิยมให้ทำเส้นเชือก เช่น ไนลอน (Nylon) โพลีเอสเตอร์ ( Polyester) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เป็นต้น

เชือกใยยักษ์
เชือกขี้ม้า กับเชือกใยยักษ์นั้นแม้เราจะสามารถใช้ในลักษณะงานทั่วไปได้ไม่แตกต่างกัน แต่การคัดเลือกเกรดวัถุดิบมาใช้ รวมทั้งกระบวกการผลิตของเชือกทั้ง 2 สองประเภทนี้แตกต่างกันมาก โดยเชือกใยยักษ์นั้นจะมีความคงทนมากกว่า เพราะมีการตีเกลียวที่แน่นกว่า และวัตถุดิบที่ดีกว่า แต่เชือกขี้ม้านั้นจะให้ราคาต่อความยาวที่ถูกกว่า
rope

ทำไม…เราขายเป็นกิโลกรัม?

ปกติเชือกที่ไหนๆก็จะขายกันตามความยาวทั้งนั้น คือ ผู้ซื้อต้องการความยาวเท่าไหร ผู้ขายก็จะวัดออกมาแล้วก็ขายตามนั้น แต่ในรูปแบบของการค้าส่งนั้น เราจะขายเป็นกิโลกรัมครับ เพราะเราต้องการจ่ายตามค่าของเนื้อพลาสติกจริงๆที่อยู่ในเชือกขดนั้นๆ ไม่ใช่ความยาว

สำหรับการขายที่มีจำนวนไม่มากนัก ก็จะชั่งขายเป็นม้วนได้ แต่สำหรับการส่งเชือก 1 ม้วนไปยังที่ห่างออกไปไกลๆนั้นจะมีค่าขนส่งที่สูงมาก จึงเปลี่ยนมา “รวมเชือกหลายๆม้วนเข้าเป็น 1 มัด(ดั้ง) ที่มีน้ำหนักรวมอยู่ประมาณ 20-30 กิโลกรัม”

ข้อมูลทางเทคนิล : Tech Specs

ตรานกยูง
ข้อมูลทางกายภาพและสถิติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 26 mm
9.639 g/m 14.578 g/m 20.482 g/m 25.301 g/m 34.217 g/m 42.169 g/m 52.048 g/m 74.458 g/m 108.434 g/m 134.940 g/m 165.060 g/m 209.639 g/m 243.373 g/m 291.566 g/m 339.759 g/m
8 6 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1.80 – 2.20 Kg. 2.85 – 3.20 Kg. 4.00 – 4.50 Kg. 5.00 – 5.50 Kg. 6.80 – 7.40 Kg. 8.50 – 9.00 Kg. 10.50 – 11.10 Kg. 14.80 – 16.10 Kg. 21.50 – 23.50 Kg. 27.00 – 29.00 Kg. 33.00 – 33.50 Kg. 42.50 – 44.50 Kg. 49.00 – 52.00 Kg. 59.00 – 62.00 Kg. 69.00 – 72.00 Kg.
208 Kg. 312 Kg. 472 Kg. 632 Kg. 800 Kg. 1,024 Kg. 1,216 Kg. 1,760 Kg. 2,464 Kg. 3,040 Kg. 3,936 Kg. 5,160 Kg. 5,760 Kg. 6,592 Kg. 7,576 Kg.
218 Kg. 327 Kg. 495 Kg. 663 Kg. 840 Kg. 1,075 Kg. 1,276 Kg. 1,848 Kg. 2,587 Kg. 3,192 Kg. 4,132 Kg. 5,418 Kg. 6,048 Kg. 6,921 Kg. 7,954 Kg.
น้ำหนักต่อเมตร
จำนวนขดต่อมัด
ช่วงน้ำหนักต่อขด
แรงดึงขาด(ใช้งาน)
แรงดึงขาด (สูงสุด)
ความยาว : length 200 เมตรต่อขด
อายุการใช้งาน : Operating life ตามสภาพการใช้งาน


  1. เชือกใยยักษ์จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 32 มิลลิเมตร แต่จะเป็นงานสั่งทำ

สิงห์คู่เกาะลูกบอล
ข้อมูลทางกายภาพและสถิติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm
120 m/Kg. 70 m/Kg. 65 m/Kg. 45 m/Kg. 35 m/Kg. 17 m/Kg. 16 m/Kg. 11 m/Kg. 8.5 m/Kg. 6 m/Kg.
2.9-3.1 3.2-3.4 3.2-3.4 5.2-5.7 5.5-5.9 6.2-6.4 9.1-9.5 9.9-10.2 23.5-24.9 23.5-24.9
6 ขด 6 ขด 6 ขด 4 ขด 4 ขด 4 ขด 3 ขด 3 ขด 1 ขด 1 ขด
360 231 215 247 201 107 149 110 204 114
ความยาวต่อน้ำหนัก
ช่วงน้ำหนักต่อขด
จำนวนขดต่อมัด
ความยาว : length
อายุการใช้งาน : Operating life ตามสภาพการใช้งาน