พีสมอส : Peat Moss

พีสมอส : Peat Moss

เป็นวัสดุปลูกทดแทนดินที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย โดยนิยมใช้พีทมอสเพาะต้นกล้าพืชที่มีมูลค่า เช่น ผักสลัด ดอกไม้ เมล่อน แคนตาลูป สตอเบอรี่ และพืชอื่นๆ รวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยอย่าง “กัญชา” เมื่อต้นกล้าโตได้ขนาดแล้วจึงนำไปลงดินต่อไป

พีทมอส คืออะไร? : What’s Peat Moss?

วัตถุที่เกิดจากการย่อยสลายของมอส หรือต้นมอส ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นเวลาหลายร้อย หลายพันปี จนทับถมกับเป็นชั้นๆ บางพื้นที่ชั้นของพีทมอสอาจลึกได้ถึง 30 เมตร โดยพีทมอสจะมีมากที่แถบอากาศหนาว โดยพีทมอสของเรานำเข้าจะประเทศเอสโตเนีย

ทำไมพีทมอสถึงได้รับความนิยม? : Why Peat Moss’s popular?

ราคาพีทมอสในไทยนั้น ถือว่าสูงกว่าดินเดิมที่เราขายกันประมาณ 1.5-3 เท่า เมื่อเทียบปริมาตรต่อปริมาตร แต่พีทมอสก็ยังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย เพราะคุณสมัติต่างๆ   ซึ่งให้ประโยชน์ดังนี้

 • เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ปราศจาก แมลง เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย
 • มีแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต (ในช่วงเพาะต้นกล้า)
 • เก็บความชื้นได้ดี และ ปล่อยให้ต้นกล้าอย่างช้าๆ เมื่อต้นกล้าต้องการ
 • โครงสร้างโปร่ง ระบายอากาศได้ดี ลดอาการรากเน่า

บางประเทศมีการจำกัดการนำเข้าพืชที่ปลูกด้วยดิน เพราะ ดินที่ไปกับพืชนั้นมีโอกาสจะมีโรคและไข่ของแมลงติดไปด้วย เกษตรกรผู้ส่งออกจึงต้องใช้พีทมอสทดแทนการปลูกด้วยดินตามปกติ

  พีทมอสProfessional Potting Soil 70 Professional Substarte 250
สายพันธุ์ของพีทมอส Sphagnum Sp
ชนิดของพีท
 • พีทมอสดำ  70%
 • พีทมอสขาว 30%
 • พีทมอสดำ 20%
 • พีทมอสขาว 80%
โครงสร้างพีท : Structure
 • 6-20 mm
 • 0-6 mm.
ค่าความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.5-6.5
น้ำหนักเมื่อแห้งสนิท : Dry substance
 • 80 g/L
 • 80 g/L
การดูดซึมน้ำ : Absorption
 • 5-7 เท่าของน้ำหนักตัว
 • 7-8 เท่าของน้ำหนักตัว
การเก็บความชื้น : Moisture
 • 50-70%
 • 40-60%
เสริมสารอาหาร มี : 2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรต่อกระสอบ
 • 70 ลิตร
 • 225 ลิตร
น้ำหนักต่อกระสอบ
(ขึ้นกับความชื้นในกระสอบ)
 • 17-20 กิโลกรัม
 • 34-40 กิโลกรัม