ถุงเพาะชำ : Nursery bags

ถุงเพาะชำ : Nursery bag

ถุงเพาะชำต้นไม้ เป็นถุงพลาสติกสีดำ ทางร้านได้มีความตั้งใจ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบและขบวนการผลิต จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยสินค้าของเรานั้นได้รับความนิยมโดยทั่วไปเป็นอย่างดี

ถุงเพาะชำคุณภาพ

ลักษณะงาน : Function

อนุบาลต้นอ่อนของพืชก่อนนำไปปลูก หรือสำหรับชำจำหน่ายกิ่งหรือต้นอ่อนพืช

ถุงเพาะชำคุณภาพถุงเพาะชำคุณภาพถุงเพาะชำคุณภาพ

รายละเอียดสินค้า : Details

ความยาวถุง (นิ้ว)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
หน้ากว้างขนาด 2 นิ้ว ✔︎
หน้ากว้างขนาด 3 นิ้ว ✔︎
หน้ากว้างขนาด 4 นิ้ว ✔︎ ✔︎ ✔︎
หน้ากว้างขนาด 5 นิ้ว ✔︎ ✔︎ ✔︎
หน้ากว้างขนาด 6 นิ้ว ✔︎
หน้ากว้างขนาด 7 นิ้ว ✔︎
หน้ากว้างขนาด 8 นิ้ว ✔︎
อายุการใช้งาน 1 การเพาะปลูก หรือตามการใช้งาน
  1. ขนาดที่ไม่มีอยู่ในตาราง ลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกขนาดที่ต้อง และจะเป็นงานสั่งทำ