Categories

พลาสติกคลุมดิน : Mulching Film

พลาสติกคลุมดิน : Mulching Film

พลาสติกคลุมดิน ดำ-เงิน สูตรพิเศษ ทนทานการฉีกขาดได้ดี มีความยืดหยุ่นดี ลดปัญหาการดินทรุดแล้วพลาสติกขาด พร้อมด้วยสารเสถียรภาพต่อแสงแดด (UV Stabilizer) ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น และเนื้อพลาสติก 2 ด้านที่ไม่เหมือนกัน

ด้านหนึ่งป็๋นสีดำ หันเข้าดิน มีหน้าที่ควบคุมระดับความชุ่มชื้นในดิน ไม่ให้น้ำระเหยออกไปจากหน้าดิน ช่วยประหยัดการรดน้ำ ด้านหนึ่งเป็นสีเงิน หันออกจากดิน มีหน้าที่สะท้อนแสงแดด ทำให้พืชปรุงอาหารได้มากขึ้น, ช่วยป้องกันแมลงที่จะเข้าทำลายพืชผล บริเวณที่พลาสติกคลุมอยู่นั้นจะไม่โดนอัดดินจากฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
  • ด้านหนึ่งเป็นสีเงิน หันออกจากดิน มีหน้าที่สะท้อนแสงแดด ให้เกิดแสงใต้ใบ ทำให้พืชปรุงอาหารได้มากขึ้น, ช่วยป้องกันแมลงที่จะเข้าทำลายพืชผล
พลาสติก คลุมดิน
พลาสติก คลุมดิน
  • ด้านหนึ่งเป็นสีดำทึบแสง มีหน้าที่ตัดวงจรรับแสงของวัชพืช ทำให้หญ้าไม่ขึ้น ควบคุมระดับความชุ่มชื้นในดิน ไม่ให้น้ำระเหยออกไปจากหน้าดิน ช่วยประหยัดการรดน้ำ
  • บริเวณที่พลาสติกคลุมอยู่นั้นจะไม่โดนอัดดินจากฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
ทดสอบคลุมดิน ดำ-เงิน ตามหลักสากล

ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงออกแบบและทดสอบพลาสติก เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งาน เช่น

  • ความสามารถยืดตัว ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (Elongation) เพื่อให้พลาสติกยังคงสภาพหากมีการทรุดตัวของร่องสวน
  • ความสามารถรับแรงกดทับ (Maximum Load) เพื่อบ่งบอกการทนรับนำ้หนักของคนสวนที่สามารถเดินเหยียบได้
  • ความต้านทานการฉีกขาด (Tear Resistant) ทำเผื่ออุบัติเหตุจากการเหยียบหรือของหล่นทับ ตัวพลาสติกยังคงสภาพไม่ขาดง่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง : Related articles

รายละเอียดสินค้า : Details

 
ความหนา : thickness
0.025 millimeter ( 25 micrometres )
ความกว้าง : width
0.80 เมตร        1.00 เมตร
1.20 เมตร        1.50 เมตร
ความยาว : lengthy
400 เมตร
360 เมตร
อายุการใช้งาน : Operating life
4 – 5 เดือน หรือ 1- 2 รอบการผลิต