พลาสติกคลุมเห็ด

พลาสติกคลุมเห็ด : Mushroom Plastic Sheet

ในความเป็นจริงพลาสติกคลุมเห็ด คือ แผ่นพลาสติกประเภทแผ่นฟิมล์ PE ธรรมดาชนิดหนึ่ง แต่เหตุที่มีชื่อนี้ เพราะเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะการใช้งานของแผ่นฟิมล์ PE ที่นำไปใช้กิจกรรมการเกษตรประเภทคลุมพืชผลระหว่างกระบวนการปลูกหรือผลิต โดยเฉพาะเห็ดฟาง เพื่อเก็บรักษาความชื้นและควบคลุมอุณหภูมิในระหว่างเพาะปลูก


ลักษณะงาน : Function

เกษตรกรรม ก่อสร้าง อื่นๆ
คลุมแปลงเกษตรในโรงเรือน เช่น เรือนเพาะเห็ด เป็นต้น คลุมพื้นหลังเทคอนกรีต เพื่อเก็บบ่มความชื้น และป้องกันงานเสียหาย คลุมชิ้นงานทั่วไป กันฝน กันฝุ่น หรืองานเอนกประสงค์อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า : Details

ตราหัวสิงห์

ตราคอนคอร์ด2
พิกัดน้ำหนัก : Weight 1.5 Kg. 2.5 Kg. 3.0 Kg. 5.0 Kg. 10.0 Kg.
สี : color black transparent black
ความหนา : thickness 0.04 ไมครอน 0.10 ไมครอน
หน้ากว้าง : Width 54″ (ประมาณ 137.16 cm) 1.5 เมตร และ 2 เมตร
ความยาว : Length1 30 หลา 45 หลา 60 หลา 40 หลา 60 หลา
จำนวนม้วนต่อมัด : roll per Package 20 ม้วน 10 ม้วน 6 ม้วน 3 ม้วน
อายุการใช้งาน : Operating life 2 – 3 รอบการใช้งาน
  1. ความยาวในตารางต่อไปนี้เป็นความยาวเฉลี่ยจากการเก็บสถิติ ไม่ใข่ความยาวที่แน่นอน เพราะการขายนั้นจะขายเป็นพิกัดนำหนัก
  2. พลาสติกคลุมเห็ด ตราคอนคอร์ด จะมีเฉพาะพิกัดนำหนัก 1.5 Kg. ,2.5 Kg. และ 3.0 Kg. เท่านั้น
  3. หน่วย cm. ย่อมาจากหน่วยวัด Centimetre หรือ เซนติเมตร ซึ่ง 100 cm. จะเท่ากับ 1 Metre(เมตร)
  4. หน่วย หลา เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า yd จากภาษาอังกฤษ yard โดย 1 หลาจะมีความยาวประมาณ 91.44 เซนติเมตร หรือ 30 หลาจะมีความยาวประมาณ 27 เมตร