ลูกแห : fishing chain

ลูกแห

ตัวผลิตภัญฑ์นั้นเหมือนสายโช่ทั่วไป แต่จะมีขนาดเล็กตามขนาดของลวดที่นำมาขึ้นรูปต่อกันเป็นพวงลูกแห โดยจะนิยมใช้ลวดเบอร์ 10 -14 มาผลิตเป็นลูกแห่ ตัวห่วงจะมีขนาดเล็กประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร ให้เหมาะกับร้อยแหประเภทต่างๆfishing_chain_02 fishing_chain_01