พลาสติกคลุมดินระบายอากาศ Breathable Plastic Film

 • พลาสติกคลุมดินระบายอากาศ สินค้านวัตกรรมจากญี่ปุ่น ช่วยทำให้พืชโตไว ลดเวลาปลูก โดยไม่พึ่งสารเคมี
 • พลาสติกสามรถกำจัดวัชพืชได้
 • ช่วยลดอุณหภูมิผิวดิน รากเดินดี
 • พลาสติกระบายอากาศและความชื้นได้ดี
 • อายุการใช้งานยาวนาน ทนแรงกดทับได้ดี ไม่ฉีกขาดง่าย

ทำไมพลาสติกถึงต้องระบายอากาศได้?

การใช้พลาสติกเพื่อการเกษตรนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราชนะข้อจำกัดเดิมๆของพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อน้ำใน พื้นที่ไม่อุ้มน้ำหรือใช้พลาสติกทีมีความทึบแสง 80% ขึ้นไปเพื่อคุมวัชพืชไม่ให้ขึ้นในบริเวณที่ต้องการ

นวัฒตกรรมพลาสติกที่อากาศและความชื้นผ่านได้นั้น  จะเป็นอีกครังทีข้อจำกัดเดิมต่างๆจะถูกขจัดออกไป

คุณสมบัติที่ทำให้รากของพืชได้อากาศอย่างเหมาะสม  รากสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ สามารถระบายความชื้น ส่วนเกินได้ถึง 3 กิโลกรัมต่อวันช่วยลดการเกิดโรคจากเชื้อราและความชืนที่ระบายออกไปนั้นได้นำความร้อนสะสม ออกจากดินไปด้วย เสริมด้วยคุณสมบัติสะท้อนแสง(ด้าน สีขาว)กว่า 90% ของแหล่งกำเนิดแสงช่วยลดอุณหภูมิ ของผิวดินได้ถึง 2-4 องศาเมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไป

ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยทั้งช่วยลดอุณหภูมิดิน  สะท้อนแสงเข้าใต้ใบ เติมอากาศให้ดินตามที่รากต้องการ ผลิตภัณฑ์จึงสามารถเร่งการเติบโต และช่วยเพิมผลผลิต ได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆ

ผ่านการทดสอบแล้วจึงกล้านำเสนอ

Kalasin Vegetable : Organic farm

ผ่านการทดสอบในแปลงจริงที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแปลงผักสลัด ได้มีการปลูกเปรียบเทียบระหว่าง

 1. แปลงควบคุมที่ไม่ใช้พลาสติกใดๆในการปลูกเลย
 2. แปลงทดลองที่ใช้พลาสติกสีดำ
 3. แปลงทดลองที่ใช้พลาสติกสีเทาเงิน
 4. แปลงทดลองที่ใช้พลาสติกระบายอากาศ
ประเภทแปลงการวัดผลผลิตผลผลิตที่ได้
(กิโลกรัม/ตารางเมตร)
ผลต่างเมื่อเทียบ
กับแปลงควบคุม
แปลงควบคุม
ไม่มีพลาสติกใดๆ
0.63 กิโลกรัมแปลงอ้างอิง
แปลงทดลอง
ที่ใช้พลาสติกสีดำ
0.54 กิโลกรัม-14%
แปลงทดลอง
ที่ใช้พลาสติกสีเทาเงิน
0.76 กิโลกรัม+21%
แปลงทดลองที่ใช้
พลาสติกระบายอากาศ
1.44 กิโลกรัม+129%

Larntupchang Organic Farm

https://www.facebook.com/Larntupchang

ข้อดีของผ้าคลุมดิน ระบายอากาศ

 • ต้นผักเจริญเติบโตดี และ สมบูรณ์
 • สีใบสดมาก
 • ใบรองไม่เปื้อนดิน ล้างง่าย
 • อายุการตัดผักเร็วขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์
 • ป้องกันวัชพืชได้ดี และสามารถลดแรงงานถอนหญ้าอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเสีย

 • ผ้าสีขาวมีความสว่างจ้าเมื่อเจอแสงแดด อาจทำให้แสบตาได้
รายละเอียด : Details
ความกว้าง : width0.8 เมตร
1.0 เมตร
1.2 เมตร
ความยาว : length100 เมตร
10 เมตร
ความหนาแน่น : density80 กรัม/ตารางเมตร
แรงตึง : tensile strengthMD : 418 MPa
TD : 150 MPa
(TEST METHOD : JIS K-7128)
ความต้านทานการฉีกขาดของ Elmendorf :
elmendorf tearing strength
MD : 116.45 kgf/mm
TD : 26.42 kgf/mm
(TEST METHOD : ASTM D1424)
สัดส่วนการสะท้อนแสง : reflection ratio90%
อายุการใช้งาน : Operating life3 ปีขึ้นไป