ตราชั่งสปริง

ตราชั่งสปริง

เริ่มด้วยการนำโครงเหล็กอย่างดี นำมาปั้มขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทันสมัย แต่ละชิ้นส่วนนำพ่นและชุบสารเฉพาะเพื่อให้คงทนต่อการเกิดสนิม จากนั้นจึงนำมาประกอบเป็นตราชั่งด้วยทีมช่างชำนาญการณ์กว่า 20 ปี หายห่วงเรื่องความเที่ยงตรง เพราะทุกเครื่องต้องผ่านการตรวจรับรองความเที่ยงจ้องจากกองชั่งตรวงวัด กระทรวงพาณิชย์

ตัวถังตราชั่งตราชั่ง 20 กิโลกรัม

ลักษณะงาน : Function

เป็นสินค้าสามัญประจำตลาดสด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็กใหญ่ก็ต้องมีใช้ประกอบการค้าขายสินค้า

ข้อมูลทางเทคนิล : Tech Specs

 
ตราสิงห์เกาะลูกบอล

ตราไก่เหยียบลูกบอล

NHON HOA
พิกัด : scale
 • 7 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 20 กิโลกรัม
 • 35 กิโลกรัม
 • 60 กิโลกรัม
 • 7 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 20 กิโลกรัม
 • 35 กิโลกรัม
 • 60 กิโลกรัม
 • 3 กิโลกรัม
 • 7 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 20 กิโลกรัม
 • 60 กิโลกรัม
ประเภทถาด : tray type
 • จานตื้น
 • จานแบน
 • จานตื้น
 • จานแบน
 • จานลึก
 • จานแบน 1
สีตัวเครื่อง : colour สีทอง สีน้ำเงิน สีเขียว
บรรจุภัณฑ์ : package
  • 3 เครื่องต่อ 1 กล่อง สำหรับพิกัด 7, 15 และ 20 กิโลกรัม

 

 • 1 เครื่องต่อ 1 กล่อง สำหรับพิกัด 35 และ 60 กิโลกรัม
  • 4 เครื่องต่อ 1 กล่องใหญ่ 1 เครื่องต่อ 1 กล่องเล็ก สำหรับพิกัด 3, 7, 15 และ 20 กิโลกรัม

 

 • 2 เครื่องต่อ 1 กล่องใหญ่ 1 เครื่องต่อ 1 กล่องเล็ก สำหรับพิกัด 60 กิโลกรัม
ปริมาตร : dimension
กล่อง_ตราชั่ง_คงสวัสดิ์

 

  • กว้าง 33 cm. ยาว 70 cm. สูง 34 cm. สำหรับตราสิงห์ ตราไก่พิกัด 7, 15 และ 20 กิโลกรัม

 

  • กว้าง 36.5 cm. ยาว 42 cm. สูง 39 cm. สำหรับตราสิงห์ ตราไก่พิกัด 35 และ 60 กิโลกรัม

 

  • กว้าง 48 cm. ยาว 68 cm. สูง 32 cm. สำหรับตรา NHON HOA สำหรับพิกัด 7, 15 และ 20 กิโลกรัมจานแบน

 

  • กว้าง 55 cm. ยาว 68 cm. สูง 32 cm. สำหรับตรา NHON HOA สำหรับพิกัด 3, 7, 15 และ 20 กิโลกรัมจานลึก

 

  • กว้าง 46 cm. ยาว 65 cm. สูง 41 cm. สำหรับตรา NHON HOA สำหรับพิกัด 60 กิโลกรัม

 

 1. เป็นจานแบนรุ่นพิเศษลบความคมออกจากขอบจาน โดยการพ่นทรายขัด