ตาข่ายอวน

อวนเลี้ยงไก่ : trawl chickens

เป็นชื่อเรียก ตาข่ายพลาสติกประเภทหนึ่ง โดยลักษณะแล้วจะเป็นตาข่ายที่เกิดจากการนำเส้นเทปพลาสติก(ชนิดกลม)หลายๆเส้นมาถักรวมให้เป็นเส้นด้าย 1 เส้น จากนั้นนำเส้นด้ายที่ถักเสร็จแล้วนั้นมาเข้าเครื่องจักรอีกหนึ่งรอบ เพื่อให้เครื่องจักรช่วยผูกด้ายหลายๆ เส้นเข้าด้วยกัน ตามตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นขนาดช่องตามที่เราต้องการ

อีกหนึ่งสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตาข่ายอวนก็คือ “ด้าย” ปัจจุบันเรามีการขายด้ายเดี่ยวๆในท้องตลาดด้วย เพื่อให้ผู้ที่ซื้อตาข่ายไปก่อนแล้วนั้นนำซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากการใช้งานได้ และสามารถนำไปทำตาข่ายอวนขนาดพิเศษได้ด้วยตัวท่านเอง

อวน 1 ปาก กว้างยาวแค่ไหน?

การจะรู้ว่าอวนปากนี้มีขนาดแบบไหนต้องการคำนวน เบื้องต้นต้องใช้หลักของการผลิต คือ

  1. อวน 1 ปากจะมีความยาว 1 ด้านที่ 30 เมตร เสมอ
  2. อวน 1 ปากจะมีจำนวนรูตามด้านยาว 360 รูเสมอ

อวนเลี้ยงไก่
เมื่อได้หลักการเบื้องต้นแล้ว ให้นำความกว้างของขนาดรูมาคำนวน เช่น

ตัวอย่างที่ 1 อวนขนาด 1 นิ้ว(2.5 เซนติเมตร)

กว้าง = 30 เมตร
ยาว = 360 × 2.5 = 900 เซนติเมตร = 9 เมตร
สรุปได้ว่า อวนขนาดรู 1 นิ้วนั้นจะมีขนาด 9 × 30 เมตร

ตัวอย่างที่ 2 อวนขนาด 4 นิ้ว(10.0 เซนติเมตร)

กว้าง = 30 เมตร
ยาว = 360 × 10.0 = 3600 เซนติเมตร = 36 เมตร
สรุปได้ว่า อวนขนาดรู 4 นิ้วนั้นจะมีขนาด 36 × 30 เมตร

ลักษณะงาน : Function

เกษตรกรรม ก่อสร้าง ประมง
เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการเลี้ยงไก่ โดยนำไปกางล้อมพื้นที่ๆเตรียมไว้ ทำตาข่ายสำหรับกันตก กรณีอาคารที่ไม่สูงมากนัก ทำกระชังปลา หรือคอนโดปลา ซึ่งต้องนำ “ลวดชุบสังกะสี” มาทำเป็นโครงสร้าง
เป็นตาข่ายกันนก ตามพื้นที่ก่อสร้างทั่วไป หรือภายในอาคารต่างๆ

อวนเลี้ยงไก่

รายละเอียดสินค้า : Details

ขนาดของรู หรือระยะห่างตามแนวทแยงมุม : Distance Diagonally 5 4 3 2 1
ขนาดของด้าย : Size of Thread #18 ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
#15 ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
#12 ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
#9 ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
#6 ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎
  1. นิ้ว (อังกฤษ: inch) เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ มักย่อว่า in จากภาษาอังกฤษ inch 1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร