อวนแตง อวนค้างแตง

เวลาเปลี่ยน อุปกรณ์ก็เปลี่ยน

เดิมเวลาปลูกไม้เลื้อยพวกพืชตระกูลแตงต่างๆที่เป็นไม้เลื้อย เราจะมาไม้ไผ่หรือวัสดุทำโครงหลากหลายประเภทมาทำตารางเพื่อให้พืชเลื้อย ปัจจุบันได้พัฒนาใช้เป็นตาข่ายไนล่อนตามขนาด นำไปขึงตามโครงทดแทนแบบเดิม เนื่องจากมีความสดวกในการใช้งานที่มากกว่า

อวนแตงหรืออวนค้างแตง ผลิตจากพลาสติกไนล่อนคุณภาพสูง เข้าปมหรือผูกด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ ทำให้ขนาดรูเสมอกันตลอดทั้งผืน

การคำนวนขนาดอวนแตง

เบอร์ 36 หรือขนาดรู 36 เซนติเมตร จะหมายถึงจุด A ถึงจุด B มีความยาว 36 เซนติเมตร

นั้นหมายความเวลาที่เราขึงให้รูเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขนาดรูจริงจะอยู่ที่ 25 – 30 เซนติเมตร(ตามการขึง)

อวนแตง 1 ปากจะมีจำนวนรูและขนาดกว้าง-ยาว ดังนี้

  • แนวตั้ง มีจำนวนรู 7.5 รู คำนวนขนาดแนวตั้ง 7.5 × 25 = 187.5 เซนติเมตร หรือ 7.5 × 30 = 225 เซนติเมตร
  • แนวนอน มีจำนวนรู 210 รู คำนวนขนาดแนวนอน 210 × 25 = 5,250 เซนติเมตร หรือ 210 × 30 = 6,300 เซนติเมตร