Categories
Promote

สินค้าสำหรับช่วงฤดูฝน

  • มุ้งไนล่อน : Nylon Netเนื่องจากฝนที่ตกลงมาเยอะ สำหรับฤดูฝนของบ้านเรา สินค้าตัวนี้ จึงเหมาะสมที่จะนำไปทำเป็นกะชังปลา หรือนำไปขึงกั้นทางน้ำเพื่อดักปลา และสำหรับมุ้งไนล่อนที่หน้ากว้างประมาณ 4-6 เมตร จะนำไปทำเป็นลานตากพืชผลเพื่อลดความชื้นของผลผลิต

nylon-net

  • ผ้าพลาสติก : Plastic Sheetผ้าพลาสติก จริงๆแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งปี แต่จะขายได้ดีในช่วงฤดูฝนตลอดไปจนถึงฤดูหนาว เนื่องจากฝนที่ค่อนข้างชุก ผ้าพลาสติกที่เป็นผืนนั่นจึงเหมาะที่จะนำไปขึงกันน้ำในส่วนต่างๆที่ท่านต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางเราก็มีขายทั้งที่เป็นแบบม้วนยาวทั้งแต่ 40 หลา ไปจนถึง 100 หลา และแบบผ้าผื่นซึ่งท่านสามารถสั่งทำได้*

plastic-blue sheet

*การสั่งทำหรือสั่งผลิตนั่นรบกวนสอบถามทางบริษัทด้วยตัวท่านเอง