เชือกถักแบน

เชือกถักแบน-post

หน้ากว้าง 4 หุน 6 หุน
พิกัดน้ำหนักต่อม้วน 2.0 Kg. 2.5 Kg.
ความยาวต่อม้วน 100 เมตร
สี  แดง ,น้ำเงิน ,เหลือง ,เขียว ,ส้ม ,ขี้ม้า ,ดำ

เชือกถักแบน