สั่งซื้อสินค้า →

พลาสติกปูรองบ่อ

พลาสติกปูรองบ่อ : Plastic Pond Liner

ส่วนผสมพิเศษเฉพาะระหว่าง LDPE(Low density polyethylene) และ LLDPE (Linear low-density polyethylene) ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ เนื้องานจะมีความยืดหยุ่นที่ดี ลักษณะของชิ้นงานจะนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง ทนทานต่อสารเคมี

ลักษณะเนื้อของพลาสติกปูรองบ่อ
พลาสติก ปูลองบ่อ ปูบ่อ ปูคอนกรีต
ลักษณะเนื้อของพลาสติกปูรองบ่อ

ลักษณะงาน : Function

สำหรับทำบ่อกักเก็บน้ำ สำหรับบริเวณที่ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้ หรือกรณีที่ต้องการเก็บกักน้ำเพียงชั่วคราว หรือคลุมกันฝน กันความชื้นให้สินค้า

งานด้านเกษตรกรรม : งานก่อสร้าง งานทั่วไป
ปูรองบ่อดินเลี้ยงปลา ทดแทนบ่อคอนกรีต นำไปรองพื้นก่อนการเทพื้นคอนกรีต ใช้ทำบ่อน้ำ บ่อน้ำพุ ตามงานนิทรรศการ
ทำบ่อเก็บกักน้ำ ตกแต่งจุดต่างๆของบ้านที่ต้องการความสวยงามรมรื่น
ทำบ่อพักน้ำจากการล้างยางแผ่น
พลาสติก ปูลองบ่อ ปูบ่อ ปูคอนกรีต
ลักษณะการใช้งานพลาสติกปูรองบ่อ

ข้อมูลทางเทคนิล : Tech Specs

ตราฉลาม
สี : color transparent
ความกว้าง : width 1 3.6 เมตร 4.0 เมตร 3
ความยาว : length
  • 40 หลา
  • 45 หลา
  • 40 หลา
  • 45 หลา
ความหนา : thickness 2
  • ความหนา 0.08 mm
  • ความหนา 0.12 mm
  • ความหนา 0.15 mm
ปริมาตร : dimension diameter 15 cm. width 180 cm.
มีตรวจวัดคุณภาพความหนาเสมอ
  1. หน้ากว้าง 3.6 เมตร และ 4.0 เมตรลักษณะบรรจุภัณฑ์ภายนอกจะมีหน้ากว้าง 1.8 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ เพราะในการผลิตนั้นจะมีการพับครึ่งมา 1 ทบแล้วจึงกรอให้เป็นม้วน
  2. mm. ย่อมาจากหน่วยวัด millimetre หรือ มิลเมตร ซึ่ง 10 mm. จะเท่ากับ 1 cm.
  3. หน้ากว้าง 4.0 เมตรนั้นเป็นงานสั่งผลิตทั้งหมด