สั่งซื้อสินค้า →

พลาสติกคลุมดิน : Mulching Film

พลาสติกโพลิเมอร์สูตรพิเศษ พร้อมด้วยสารเสถียรภาพต่อแสงแดด (UV Stabilizer) ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น และมีคุณภาพ ทนทานต่อการฉีกขาด ด้วยแผ่นพลาสติกคลุมดินที่เนื้อพลาสติก 2 ด้านไม่เหมือนกัน

  • ด้านหนึ่งป็๋นสีดำ หันเข้าดิน มีหน้าที่ควบคุมระดับความชุ่มชื้นในดิน ไม่ให้น้ำระเหยออกไปจากหน้าดิน ช่วยประหยัดการรดน้ำ
  • ด้านหนึ่งเป็นสีเงิน หันออกจากดิน มีหน้าที่สะท้อนแสงแดด ทำให้พืชปรุงอาหารได้มากขึ้น, ช่วยป้องกันแมลงที่จะเข้าทำลายพืชผล
  • บริเวณที่พลาสติกคลุมอยู่นั้นจะไม่โดนอัดดินจากฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้ดี
พลาสติก คลุมดิน พลาสติก คลุมดิน

รายละเอียดสินค้า : Details

ตราฉลาม
ตราไก่
ความหนา : thickness
0.04 millimeter ( 40 micrometres )
ความกว้าง : width
0.80 เมตร        1.00 เมตร
1.20 เมตร        1.50 เมตร
ความยาว : lengthy
400 เมตร
360 เมตร
อายุการใช้งาน : Operating life
4 - 5 เดือน