พลาสติกโรงเรือน

พลาสติกโรงเรือน : Green-House Plastic

การใช้พลาสติกมาทำเป็นโรงเรือนนั้นมีมานานมากแล้ว ตัวโครงสร้างพลาสติกโรงเรือนจะแตกต่างจากพลาสติกทั่วไป โดยจะมีการใส่สารต้านการเสื่อมสลายจากรังสี UV ที่ให้ทนทานแสงแดดได้ดี เพิ่มอายุการใช้งาน

พลาสติกโรงเรือน สตอเบอร์รี่

พลาสติกโรงเรือนแบบคัดเลือกแสง : UV-Protection Greenhouse

ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งในไทย และต่างประเทศบ่งบอกไปในทางเดียวกันว่า แสง UV ที่ปริมาณสูงเกินไป ไม่เหมาะสมกับการเติบโตของพืชในช่วงต้นอ่อน และช่วงอื่นๆของพืชบางชนิด (อ้างอิง 1,2)

จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาเนื้อพลาสติกให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถคัดเลือกแสงที่ผ่านเนื้อพลาสติกไปได้ โดยในเนื้อพลาสติกจะใส่สารเฉพาะลงไปเพื่อให้แสงในช่วง UV ไม่สามารถผ่านลงไปได้ หรือผ่านลงไปในปริมาณที่เหมาะสมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเติบโตของพืช

 1. (รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร//สรีรวิทยาการผลิตพืช : ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช.//31-35)
 2. (นภัทร วัจนเทพินทร์ และไชยยันต์ บุญมี//ไดโอดเปล่งแสงสีอะไรเหมาะสมกับการปลูกพืช?.//วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:2560//163-165)

ลักษณะงาน : Function

ตัวพลาสติกเหมาะกับการนำไปทำเป็นโรงเรือนทั้งหลัง หรือส่วนหลังคาโรงเรือน โดยขึงกับโครงเหล็กหรือวัสดุอื่นๆได้ตามต้องการ และควรขึงกับโครงด้วยวัสดุเฉพาะ เช่น ยึดกับโครงด้วยรางเหล็ก คลิปล็อค หรือลวดล็อค

พลาสติกโรงเรือน

บทความที่เกี่ยวข้อง : Related articles

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับพลาสติกโรงเรือน

พลาสติกโรงเรือน มุ้งเกษตร

รายละเอียดสินค้า : Details

ความกว้าง : width
 • 3 เมตร
 • 4 เมตร
 • 6 เมตร
ความยาว : length
 • 100 เมตร
 • 60 เมตร
 • 15 เมตร
 • 10 เมตร
 • 5 เมตร
ความหนา : thickness
 • 100 ไมครอน
 • 150 ไมครอน
 • 200 ไมครอน
ความโปรงแสง : shading ratio ทึบแสง 10% แสงเข้า 90%
อายุการใช้งาน : Operating life
 • รุ่นสารต้าน UV 3% ประมาณ 1-3 ปี
 • รุ่นสารต้าน UV 7%+ ประมาณ 3-5 ปี
 • หรือแล้วแต่สภาพการใช้งาน
 1.  60 เมตรมีเฉพาะรุ่นหน้ากว้าง 6 เมตรหรือ 8 เมตร เท่านั้น
 2. สินค้ามีการพับ 1 ครั้งก่อนการกรอเข้าม้วน เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
 3. สินค้ารุ่นความยาว 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตรจะมีลักษณะเป็นผืน