สั่งซื้อสินค้า →

ลูกแห

ตัวผลิตภัญฑ์นั้นเหมือนสายโช่ทั่วไป แต่จะมีขนาดเล็กตามขนาดของลวดที่นำมาขึ้นรูปต่อกันเป็นพวงลูกแห โดยจะนิยมใช้ลวดเบอร์ 10 -14 มาผลิตเป็นลูกแห่ ตัวห่วงจะมีขนาดเล็กประมาณ 1.3-1.5 เซนติเมตร ให้เหมาะกับร้อยแหประเภทต่างๆ

fishing_chain_01

ลวดเบอร์เล็ก แต่ยิ่งแพง ทำไม?

ในการขายลูกแหที่เป็นการขายส่งนั้นเราจะขายคิดราคาเป็นน้ำหนัก บรรจุภัณฑ์จะเป็นกระสอบๆละ 30 กิโลกรัม ด้านในจะมีลูกแหทั้งหมด 10 พวงๆละ 3 กิโลกรัม เพราะฉนั้นตัวห่วงโซ่ที่ทำจากลวดเส้นเล็กจึงมีน้ำหนักเบากว่า แต่ต้องใช้จำนวนห่วงที่เยอะขึ้นเพื่อให้ 1 พวงนั้นยังมีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมเท่าเดิม ทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าในการผลิตลูกแหลวดเบอร์เล็ก ต้นทุนเหล่านั้นจึงไปรวมอยู่ในราคาขายนั้นเองครับ

ลักษณะงาน : Function

นำไปร้อยแห หรืออวนสำหรับการประมง เพื่อให้ตัวแห่หรืออวนนั้นมีน้ำหนัก
fishing_chain_02

รายละเอียดสินค้า : Details

ตรามังกร
เบอร์ลวดที่ใช้ : # Wire เบอร์ 10 เบอร์ 11 เบอร์ 12 เบอร์ 13 เบอร์ 14
อายุการใช้งาน : Operating life ตามสภาพการใข้งาน
  1. รายละเอียดขนาดของเบอร์ลวดท่านสามารถดูได้จากที่นี้