ไม้ไผ่เทียม : Fake-Bamboo

ไม้ไผ่เทียม : Fake-Bamboo

น้ำหนักเบาแข็งแรง และทนททาน ทำจากเหล็กเคลือบ Polyolefin ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนไม้ไผ่ธรรมชาติ ง่ายต่อการประกอบและการบำรุงรักษา มีตุ่มนู่นยื่นทุกๆ 2 เซนติเมตร เพื่อให้เถาสามารถเลื้อยเกาะไม่หลุดง่าย ช่วยให้อุปกรณ์รัดยึดไม่เคลือนออกได้ง่าย เหมาะกับพืชสวนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เมล่อน มะเขือเทศ ไม้เลื้อย ไม้กระถาง

อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง หรืออุปกรณ์เอนกประสงค์อื่นๆได้อีกมากมาย

รายละเอียดสินค้า : Details

ไผ่ตรง รหัส ยาว มัดละ
ขนาด 8 มิล 01 0.75 เมตร 20 แท่ง
02 0.90 เมตร
03 1.20 เมตร
04 1.50 เมตร
05 1.80 เมตร
ขนาด 11 มิล 06 0.75 เมตร 20 แท่ง
07 0.90 เมตร
08 1.20 เมตร
09 1.50 เมตร
10 1.80 เมตร
11 2.10 เมตร
ขนาด 16 มิล 12 0.90 เมตร 20 แท่ง
13 1.20 เมตร
14 1.50 เมตร
15 1.80 เมตร
16 2.10 เมตร
17 2.40 เมตร
18 2.70 เมตร
ขนาด 20 มิล 19 1.20 เมตร 10 แท่ง
20 1.50 เมตร
21 1.80 เมตร
22 2.10 เมตร
23 2.40 เมตร
24 2.70 เมตร
ไผ่โค้ง รหัส สูง กว้าง ยาวตามแนวโค้ง มัดละ
11.0 มิล 25 1.20 เมตร 0.20 เมตร 2.50 เมตร (15)
26 1.50 เมตร 0.25 เมตร 3.13 เมตร
13.7 มิล 27 1.80 เมตร 0.30 เมตร 3.76 เมตร (10)
28 2.10 เมตร 0.35 เมตร 4.40 เมตร
11.0 มิล 37 0.75 เมตร 1.20 เมตร 2.10 เมตร (50)
38 0.80 เมตร 0.90 เมตร 2.10 เมตร
39 0.86 เมตร 1.24 เมตร 2.40 เมตร
40 1.01 เมตร 1.24 เมตร 2.70 เมตร
41 1.16 เมตร 1.24 เมตร 3.00 เมตร
13.7 มิล 44 1.32 เมตร 1.15 เมตร 3.30 เมตร (25)
45 1.77 เมตร 1.15 เมตร 4.20 เมตร
46 1.33 เมตร 2.60 เมตร 4.20 เมตร