วิธีการสั่งซื้อและจัดส่ง

การสั่งสินค้า และขบวนการจัดส่ง

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

self_service
กรณีร้านของท่านหรือเขตงานของท่านอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่านสามารถเข้ามารับสินค้าที่ต้องการได้ตลอดเวลาทำการ โดยโทรศัพท์มาสอบถามสถานะของสินค้านั้นๆก่อนว่ามีพร้อมสำหรับบริการท่านหรือไม่ พร้อมทั้งระบุวันเวลาที่จะเข้ามารับสินค้า(โดยประมาณ) ทางเราจะทำการจองสินค้าไว้ หากท่านไม่เข้ามารับหรือติดต่อมาเพื่อเลื่อนวันรับสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการจองนั้นออกจากระบบ

goods-shipment
หากต้องการให้เราเราบริการจัดส่งสินค้าไปยังร้านของท่านหรือเขตงานของท่านในอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ท่านสามารถติดต่อช่องทางที่สะดวก เพื่อสอบถามสถานะสินค้า ทำการจองสินค้า และขำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคาร ทางคงสวัสดิ์จะบริการจัดส่งให้ท่านภายใน 1-3 วัน หรือท่านสมารถเลือกวิธีการจัดส่งอื่นๆดังต่อไปนี้

 • รถส่งสินค้าของบริษัท
  line-man
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 1-3 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามโดยโทรเข้ามาสอบถามที่บริษัท
  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนและปลายทางการส่ง
  • ได้ทุกขนาดของสินค้า
 • line-man
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 1 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามได้ผ่าน App บนมือถือ
  • ค่าบริการค่อนข้างสูง
  • สินค้าหนักไม่เกิน 50 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.
 • kerry-express
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 2-6 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน เว็บไซต์
  • ค่าบริการปกติ ไปจนถึงสูง
  • สินค้าหนักไม่เกิน 50 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.
 • thaipost-ems
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 2-6 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน App บนมือถือ
  • ค่าบริการค่อนข้างสูง
  • สินค้าหนักไม่เกิน 20 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.
 • thaipost
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 3-7 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน App บนมือถือ
  • ค่าบริการปกติ
  • สินค้าหนักไม่เกิน 10 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.

เงือนไขสำหรับการจัดส่งโดยรถส่งสินค้าประจำบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 1. การจัดส่ง หากสินค้าที่สั่งเข้ามานั้นไม่เต็มรถ(กระบะเสริมหลังคา) ทางเราจะขอเรียกเก็บค่าขนส่ง 400 – 1500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง
 2. การชำระเงิน ท่านต้องโอนก่อนเต็มจำนวน หรือจ่ายเป็นเงินสดเมื่อรับของเท่านั้น ทางเราจะไม่รับเช็คใดๆทั้งสิ้น
 3. การจัดส่งจะต้องมีจำนวนสินค้าขั้นต่ำตามตกลง

นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล


หากร้านหรือบริเวณงานของท่านอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ปกติทางเราจะจัดส่งผ่านบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งอยู่แล้ว เช่น นิ่มเอ็กซ์เพรส ,นครพนมขนส่ง ,OK Transport ,สี่สหายขนส่ง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อขนส่งที่สามารถจัดส่งในพื้นที่ของท่าน

 • ขนส่งเอกชน
  Other-transport
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 2-5 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามโดยโทรเข้ามาสอบถามที่บริษัท หรือบริษัทขนส่ง
  • ค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนและปลายทางการส่ง
  • ได้ทุกขนาดของสินค้า
 • kerry-express
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 2-6 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน เว็บไซต์
  • ค่าบริการปกติ ไปจนถึงสูง
  • สินค้าหนักไม่เกิน 50 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.
 • thaipost-ems
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 2-6 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน App บนมือถือ
  • ค่าบริการค่อนข้างสูง
  • สินค้าหนักไม่เกิน 20 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.
 • thaipost
  • ระบะเวลาจัดส่ง : 3-7 วันทำการ
  • การติดตามสินค้า : ติดตามผ่าน App บนมือถือ
  • ค่าบริการปกติ
  • สินค้าหนักไม่เกิน 10 Kg.
  • ขนาดสินค้า 3 ด้านรวมกันไม่เกิน 200 cm.